Pozitiva

BISER BIH OBARA REKORDE: Turisti poludili za ovim gradom, domaćini nude sve bogatije sadržaje

Prethodna, 2022. godina prema svim parametrima ostaće zlatnim slovima upisana u istoriji turizma Trebinja kao najbolja i najuspješnija od kada se mjeri turistički promet.

Naime, prema podacima kojima raspolaže JU Turistička organizacija Grada Trebinja tokom pomenute godine u Trebinju je evidentirano 180.418 registrovanih noćenja, što predstavlja uvećanje od skoro čitavih 80% u odnosu na do sada rekordnu 2019. godinu, čime je Trebinje zauzelo lidersku poziciju u regionu kad je u pitanju procentualno uvećanje obima turističkog prometa.

Broj evidentiranih noćenja domaćih turista za 2022. godinu iznosi 81.711 ili oko 45% ukupno zabilježenih noćenja, dok broj registrovanih noćenja inostranih turista za 2022. godinu iznosi 98.718 ili oko 55% ukupno zabilježenih noćenja za 2022. godinu.

Najveći broj inostranih noćenja zabilježili su turisti iz Srbije sa oko 55%, Turske sa oko 10%, Crne Gore sa oko 9%, Grčke sa oko 5%, Hrvatske sa oko 3% i Malezije sa oko 2% ukupno zabilježenih registrovanih inostranih noćenja.

Ukupna iskorištenost smještajnih kapaciteta u 2022. godini prema prikupljenim podacima je oko 18%, a trend uvećanja broja registrovanih ležajeva nastavljen je i tokom 2022. godine, tako da Trebinje u 2023. godinu ulazi sa preko 3.100 registrovanih smještajnih jedinica u 16 hotela, 2 motela, 2 hostela, 4 vile, 3 prenoćišta, jednom kampu, Đačkom domu i preko 140 registrovanih smještajnih objekata u privatnom vlasništvu (apartmani, kuće za odmor i sobe za iznajmljivanje).

Tokom 2022. godine došlo je i do uvećanja iznosa prikupljene boravišne takse (ne u potpunosti proporcionalno uvećanju broja noćenja), te je na konto toga JU Turistička organizacija Grada Trebinja za 2022. godinu inkasirala ukupno 318.500 KM, što je za oko 30% više u odnosu na 2019. godinu.

Kao i prethodnih godina, Trebinje su grupno i individualno posjećivali turisti iz svih dijelova svijeta, a tokom 2022. godine prostorije Turističkog informativnog centra posjetilo je 26.258 turista iz 71 zemlje svijeta. Najveći broj ovih posjeta zabilježili su turisti iz Srbije, Crne Gore, Francuske, Njemačke, Švedske, itd.

Rekordan broj posjeta zabilježen je u sportsko – turističkom kompleku „Grad sunca“, koji je i ove godine otvaranjem novih sadržaja različitih namjena, te organizacijom niza atraktivnih i veoma posjećenih manifestacija i dešavanja značajno doprinio obogaćivanju i proširenju turističke ponude, te ukupnom uvećanju broja posjeta i noćenja koji je zabilježen u Trebinju.

JU Turistička organizacija Grada Trebinja će i u tekućoj godini realizacijom niza projekata i različitih aktivnosti na promociji Trebinja kao turstičke destinacije stvoriti preduslove za dodatno unapređenje i razvoj turizma, kako bi Trebinje u godinama koje su pred nama održalo fantastičan imidž koji se gradi intenzivno i kontinuirano i još se bolje pozicioniralo na globalnom turističkom tržištu.

Povezani članci