Politika

NES U PROBLEMIMA: Gradonačelnik otkazuje poslušnost, bitka za fotelje ljulja većinu u ZDK

Hašim Mujanović, gradonačelnik načelnik Zavidovića i član NES-a, objavom na Facebooku dodatno je zakomplikovao političku situaciju u Zeničko-dobojskom kantonu i doveo u pitanje plan Šestorke i HDZ-a da formiraju novu Kantonalnu vladu.

Zbog kadrovskih rješenja pri formiranju nove vlade ZDK, Mujanović je zaprijetio podnošenjem ostavke na sve pozicije i na članstvo u Narodnom evropskom savezu.

Njegovo saopćenje za javnosti prenosimo u cjelosti: 

 U namjeri da za Grad Zavidovići osiguramo nastavak dobre saradnje sa Vladom Zeničko-dobojskog kantona iz proteklog mandata pristupio sam pregovorima i dogovorima s koalicionim partnerima za sastav novog saziva ove Vlade. Bio sam u ulozi glavnog pregovarača ispred Narodnog evropskog saveza, te sam poštovao opredjeljenje i uputstva viših organa stranke. Sa drugim političkim subjektima usaglasili smo stavove, te smo na osnovu višednevnih pregovora i dogovora potpisali koalicioni sporazum sa još pet stranaka.

Potpisana programska koalicija, pored ostalog, podrazumijevala je i da se u novoformiranu skupštinsku većinu i u novi saziv Vlade Zeničko-dobojskog kantona ne uvode drugi politički subjekti bez saglasnosti svih političkih stranaka - potpisnica programske koalicije. Obzirom da je bez konsultacija, bez koncenzusa svih političkih partnera, a nečijom samovoljom uvedena još jedna politička opcija potpisani sporazum šest stranaka je nevažeći.

Cijeneći dobre rezultate Ministrice Azre Sinanović iz mandatnog perioda 2019. - 2022. godine, te imajući u vidu da je Gradska organizacija NES-a Zavidovići dala prijedlog da Azra Sinanović bude ministrica i u novom sazivu Vlade Zeničko-dobojskog kantona podržavao sam taj stav i nastojao da u Vladi Zeničko-dobojskog kantona imamo ministricu koja je u potpunosti odgovorila povjerenom amanetu i brinula o potrebama građana Zavidovića. Azra Sinanović je zajedno sa stranačkim kolegom i skupštinskim zastupnikom iz prethodnog mandata Samirom Karahasanovićem doprinijela uvećanju Budžeta Grada Zavidovići za nekoliko miliona konvertibilnih maraka. Gradska organizacija NES-a Zavidovići predložila je i mene za poziciju ministra ali sam se zahvalio na povjerenju i ostao na poziciji gradonačelnika, iako je pozicija ministra veoma primamljiva.

Iznenađen sam činjenicom da je na poziciju ministra iz Zavidovića, ispred Narodnog evropskog saveza, predložen Samir Šibonjić. Samir Šibonjić nema podršku Gradske organizacije NES-a Zavidovići, nema podršku Kantonalnog odbora i Regionalnog odbora, niti je imao moju podršku u svojstvu pregovarača. Njega je na ovu poziciju predložio predsjednik stranke Narodni evropski savez Nermin Ogrešević samovoljno.

Shodno navedenom a i obzirom da nisam zadovoljan stranačkom kadrovskom politikom i kadrovskim rješenjima, neredovnim održavanjem sastanaka predsjedništva stranke na kojima bi bili potvrđeni kandidati za pozicije ministara odstupio sam s pozicije glavnog pregovarača. Na tu poziciju predsjednik stranke Nermin Ogrešević imenovao je Samira Šibonjića koji se vodio vlastitim interesima i željom za ministarskom pozicijom.

Ukoliko se imenuje ministar ispred Narodnog evropskog saveza u Vladi Zeničko-dobojskog kantona, ne uvažavajući stavove Gradske organizacije NES-a Zavidovići i Kantonalnog odbora stranke podnijet ću ostavku na sve pozicije i na članstvo u Narodnom evropskom savezu a o svom daljem političkom djelavanju konsultovat ću se sa najbližim saradnicima i prijateljima.

Također, obavještavam javnost da neću uticati na formiranje eventualne nove većine u Gradskom vijeću Zavidovići a imajući u vidu promjenu političkih snaga na državnom nivou i na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Neka vijećnici Gradskog vijeća u svom radu djeluju onako kako smatraju da je to najbolje za građane Grada Zavidovići.

Povezani članci