Politika

STIGAO ODGOVOR IZ STRAZBURA: Tri agentice BiH se ne boje prijave Kovačevića

Tri agentice Bosne i Hercegovine pred Europskim sudom za ljudska prava reagirale su na najavu apelanta pred tim sudom Slavena Kovačevića da će protiv njih podnijeti krivične prijave, jer im je navodno istekao mandat. Sve se dešava u trenutku kada se špekuliše da će jedna od njih uložiti žalbu na posljednju presudu, a da kasnije neće biti saglasnosti u vijeću ministara BiH oko toga.

U odgovoru agentica je istaknuto da su rješenjima Vijeća ministara BiH Harisa Bačvić, Monika Mijić i Jelena Cvijetić imenovane za v.d. zastupnice Vijeća ministara BiH pred Europskim sudom za ljudska prava.

“Pravni status v.d. zastupnica je potvrđen rješenjima Odbora državne službe za žalbe i presudama Suda BiH, te u skladu s tim trenutne v.d. zastupnice ostaju na dužnosti do imenovanja novih v.d. zastupnika ili do imenovanja zastupnika nakon provedene konkursne  procedure koja je u toku. Iz prednjeg proizilazi da je status v.d. zastupnica Vijeća ministara BiH pred Europskim sudom za ljudska prava neupitan, te da iste imaju pravo i obvezu zastupati Bosnu i Hercegovinu i štititi njene interese u svim postupcima koji se vode pred Europskim sudom za ljudska prava. Svako drugačije postupanje bilo bi suprotno važećim propisima i pravilima struke”, navodi se u odgovoru.

Poručuju da su pravne radnje koje v.d. zastupnice poduzimaju u okviru svoje nadležnosti u postupcima koji se vode protiv Bosne i Hercegovine pred Europskim sudom neophodne zbog zaštite interesa BiH.

“Ovo se ni na koji način ne može tumačiti kao uskraćivanje mogućnosti aplikantima da zaštite i ostvare njihova prava u tim postupcima. Sud je taj koji nakon provedenog postupka presuđuje je li u konkretnom slučaju došlo do povrede prava, a na zastupnicima je da u tom postupku zastupaju i štite interese stranaka koje zastupaju. Nepoduzimanje pravnih radnji u toku postupka od strane zastupnika bilo koje od stranaka bi obesmislilo vođenje postupka pred sudovima, pa tako i Europskim sudom za ljudska prava”, naglašavaju agntice.

Poručuju da javne prijetnje podnošenjem krivičnih prijava zbog obavljanja svog redovitog posla smatraju potpuno neprimjerenim.

“Ističemo da će v.d. zastupnice svoj posao obavljati kao i do sada, profesionalno i stručno”, zaključile su u reakciji.

Povezani članci