Politika

POTRES U S BIH: Alić odlazi, ne pristaje da budu stranka Šemsudina Mehmedovića

Muhidin Alić, diplomirani pravnik iz Tešnja nakon 26 godina napustio je Stranku za BiH, što je potvrdio za Ljudski.ba  Za sada ne želi špekulisati o prelasku u neku drugu stranku.

Alić je, kako saznajemo, poslao pismo Predsjedništvu stranke. Prenosimo ga u cjelosti: 

- Ovim putem izjavljujem neopozivu ostavku sa mjesta člana Predsjedništva SBiH, člana Kantonalnog vijeća ZDK, potpredsjednika OS SBiH Tešanj, te zahtjevam brisanje iz evidencije članova stranke, a kao razloge navodim slijedeće:

Član sam i jedan od osnivača Stranke za Bosnu i Hercegovinu od 1996.godine do danas.

U svojoj političkoj karijeri sam biran za vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj, poslanika u Predstavničkom domu FBiH ( u dva mandata), obavljao sam funciju pomoćnika ministra u Vladi Zeničko-Dobojskog kantona (1 mandat), funkciju minstra u Vladi ZDK (u dva mandata), te obavljao funkciju ministra unutrašnjih poslova u Vladi FBiH.

U toku od više od 26 godina aktivnog bavljenja politikom, nisam bio predmet istraga, krivičnih postupaka, i prolazio sam sve vrste provjera za obavljanje funkcija na koje sam biran i imenovan, i time doprinosio jačanju ugleda i povjerenju u stranku.

U posljednja 4 izborna ciklusa na kojim sam se kandidovao ispred SBiH, bio sam osoba sa najviše pojedinačnih glasova od svih drugih kandidata SBiH na svim listama u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Unutar stranke sam obavljao funkciju predsjednika O0 SBiH Tešanj (20 godina), funkciju potpredsjednika Kantonalnog vijeća ZDK, funkeiju predsjednika Glavnog odbora SBiH i funkciju člana predsjedništva SBiH.

Iz svega navedenog smatram da imam apsolutnu osnovu i obavezu da istaknem da ja sa Strankom za BiH u proteklih godinu i po dana, ne dijelim iste vrijednosti i ciljeve. Tačnije, SBiH je izgubila svoj državotvorni kurs i ulogu koju sam kao vrijednost dijelio zajedno sa dr. Siljadžić Harisom kao mojim političkim mentorom.

Također, od dolaska novog predsjednika gospodina Efendića čiji sam dolazak lično pomogao, primjetno je da isti ne razvija stranku na modernim demokratskim principima, i ne razvija organe stranke. Odluke se donose mimo propisanih procedura, a povjerenje daje ljudima bez integriteta. SBiH je pukom borbom za fotelje i koalicije bacila u zaborav sve ono što smo gradili, a samim time u drugi plan bacila i Bosnu i Hercegovinu kao suštinu postojanja stranke.

Na lokalnom nivou, u Zeničko - Dobojskom kantonu smo ostvarili najlošije rezultate u povijesti političkog djelovanja SBiH, te sa ovim rukovodstvom po prvi put postali neparlamentarna stranka.

Općinski savjet SBiH Tešanj je od proteklih lokalnih izbora, u svom djelovanju se definirao kao ispostava Stranke demokratske akcije ( SDA), te puko i slijepo sluša sve naredbe i provodi politike po njihovom nalogu u Općinskom vijeću Tešanj. te na taj način SBiH je izgubila svoj poznati identitet stranke sa stavom u Tešnju. Dodatno, na proteklim izborima smo ostvarili najslabije rezultate u historiji od osnivanja do danas.

Zbog ovakve politike trenutnog rukovodstva, OO SBiH Tešanj su napustili svi ugledni članovi, privrednici, profesori i drugi akademski gradani, te je opšta percepcija glasača i stanovnika da je to stranka Šemsudina Mehmedovića, što se pokazalo i tačnim.

Obzirom da sam i Predsjedništvo SBiH i lokalni nivo upozoravao na ovaj scenariji, te kako su isti odlučili da takvo ponašanje nastave smatram da moje moralne i ljudske vrijednosti se kose sa vrijednostima koje propagira ovakav SBiH, te sam odlučio izjaviti neopozivu ostavku na sve funkcije i članstvo.

Zahvaljujem se svim istinskim članovima SBiH na dosadašnjoj saradnji i djelovanju, te ako je bilo grešaka (a bilo je) u mom političkom radu, tražim oprost jer je namjera dobra, a novim generacijama ostavljam u amanet da se bore za BiH onako kako smo se mi istinski patrioti borili u periodu 92-95 a politički i dan danas.

- Rano je govoriti da li ću u neku drugu stranku prelaziti. Ja ne mijenjam tako lako stranke. jednostavno

Povezani članci