Politika

BEĆIROVIĆ UZBURKAO DUHOVE: Politike bi "svog" sudiju u Strazburu

Bosna i Hercegovina u Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu više od dvije i po godine nema sudiju u skladu sa propisima Vijeća Evrope. Jedina je država sa sudijom u tehničkom mandatu. U međuvremenu, član Predsjedništva BiH Denis Bećirović, pokrenuo je proceduru imenovanja novog sudije. Hoće li politika birati pravnog stručnjaka?

Pokrenuta je porocedura za imenovanje sudije Suda za ljudska prava u Strazburu. Očekuje se da Predsjedništvo BiH dobije kompletnu informaciju u ovom slučaju od nadležne komisije.

 "Postupanje u skladu sa važećim međunarodnim ugovorima, jednako kao i dosljedno poštivanje principa zakonitosti, nezavisnosti, stručnosti i transparentnosti prilikom izbora sudije Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu predstavlja obavezu proizašlu iz važećih odredaba nacionalnog i međunarodnog prava", navodi Bećirović.       

 Bosna i Hercegovina je jedina od 47 članica Vijeća Evrope koja nije dostavila listu imena za izbor novog sudije. Sudiji Farisu Vehaboviću istekao je mandat 2021. godine i sada je u tehničkom mandatu.

"Mandat trenutnog sudije iz BiH je istekao prije više od dvije godine i zaista ja pozdravljam činjenicu da nakon što prošli saziv Predsjedništva BiH nije ispunio tu obavezu da u ovom sazivu postoji inicijativa u tom pravcu", kaže ambasador BiH u Njemačkoj Damir Arnaut.

Moglo bi u tom pravcu da bude nesuglasica. Već se licitira sa pojedinim imenima. Svaka politička opcija ima svoje favorite. 

"Prisustvo gospodina Vehabovića izvan mandata u Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu je još jedna od praksa koju je uspostavila SDA u pokušaju da zadrži svoje kadrove koji su čak i na toj poziciji djelovali politički", ističe potpredsjednica Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope Snježana Novaković Bursać. 

"Mislim da je način na koji je protumačena zamjena sudije Suda u Strazburu kao predstavnika BiH, protumačen potpuno pogrešno i da su koraci koji su poduzeti učinjeni suprotno interesima građana odnosno Bosne i Hercegovine", smatra poslanik SDA u Predstavničkom domu PFBiH Mirsad Zaimović. 

Vehabović ništa nije htio da komentariše. S druge strane politika kandidate ne bira. Ipak, može ih pažljivo i mudro predložiti.

"Bosni i Hercegovini ovako duboko podijeljenoj kakva jeste ne treba još da u Evropski sud za ljudska prava našeg predstavnika izaberemo nekoga ko je politički obojen nego imamo dovoljno pravnih stručnjaka koji su dovoljno se dokazali svojim dosadašnjim radom i svojim radnim iskustvom i znanjem da budu kvalitetne sudije Suda za ljudska prava", mišljenja je zastupnik Ujedinjene srpske Milan Petković. 

Procedura Vijeća Evrope je da svaka država dostavi tri kandidata, a zatim Parlamentarna skupština Vijeća Evrope bira jednog od troje za sudiju Suda za ljudska prava u Strasbourgu.

Povezani članci