Društvo

TUNEL KOJI ŽIVOT ZNAČI: Investicija od 130 miliona KM za završetak radova

JP Autoceste FBiH danas su pokrenule postupak nabavke za završetak radova na tunelu Hranjen u cjelokupnom iznosu od 123 miliona KM.

Ovo je učinjeno nakon što je stručni tim JP Autoceste FBiH napravio procjenu da će to značiti direktno bržu realizaciju najvažnijeg projekta u BPK Goraždu, nego da se ova vrijednost dijeli na više ugovora manjih ugovorenih vrijednosti kao što je bila do sada praksa, saopćeno je iz tog javnog poduzeća.

„Za nepune dvije godine rada na čelu JP Autoceste FBiH radio sam najviše na inteziviranju izgradnje svih projekata na autocesti Koridora Vc i svih brzih cesta u FBiH. Mislim da smo pokretanjem investicionog ciklusa od 4 milijarde maraka dali doprinos razvoju ekonomije FBiH koji niko ne može zaustaviti. Kada sam došao u Autoceste projekat tunela Hranjen je bio spreman i pripreman kao nova afera Vlade FBiH. Nadam se da sam svojim postupcima, odlukama Uprave, učešću Autocesta u finansiranju projekta zajedno sa Vladom FBiH i današnjim pokretanjem postupka nabavke dao svima odgovor kako treba raditi i odgovorno se ponašati kada dobijete povjerenje i radite za zajednicu. Na novoj Vladi FBiH ostaje obaveza da ispoštuje zacrtane ciljeve i završi projekat u narednom periodu kako bi se tunel i pristupne ceste mogle koristiti i biti operativne za tri godine”, kazao je Elmedin Voloder, direktor JP Autoceste FBiH.

Predmet ove javne nabavke su radovi na završetku izgradnje tunela Hranjen.To podrazumijeva završetak iskopa i ugradnju primarne podgrade glavne i servisne tunelske cijevi, poprečnih veza (pješačkih i za interventna vozila), niša (parkirnih, SOS, elektro i protupožarnih) na preostalom dijelu tunela, te za nastavak radova na ugradnji sekundarne tunelske obloge i portalnih konstrukcija.

Također, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, pokrenut je postupak nabavke putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku radova za nastavak izgradnje tunela Hranjen u vrijednosti 20 posto (6.731.140 KM bez PDV-a) od osnovnog Ugovora. Ova sredstva će biti usmjerena za nesmetano i svakodnevno probijanje tunela.

Podsjećanja radi, Uprava JP Autoceste FBiH je početkom aprila dopunila planove poslovanja kojima je predvidila obezbjeđenje dodatnih vlastitih sredstava za izgradnju tunela Hranjen.

Trasa ovog najzahtjevnijeg dijela brze cesta Prača – Goražde, sastoji se od dvije cijevi, dužine od 5,5 kilometara. Jedna će biti namijenjena za saobraćaj motornih vozila i kroz nju će prolaziti dvije saobraćajne trake, za svaki smjer po jedna. Druga cijev će biti servisna i koristit će se za održavanje tunela, kao i za slučaj eventualnih nesreća u tunelu.

Nakon izgradnje tunela Hranjen i nove ceste, put od Sarajeva i Goražda (preko Pala i Prače) će trajati oko 45 minuta, saopćeno je iz JP Autoceste FBiH.

Povezani članci