Društvo

NEBULOZE STAŠE KOŠARCA: Osporava državni parlament i bode prst u oko Osmorci

Aktuelni, a i kandidat za novog ministra vanjske trgovine i turizma Staša Košarac nastavio je politiku negiranja institucija BiH iako tamo prima plaću i trši državni novac za putovanja i reprezentaciju: Košarca je zaboljela Odluka Ustavnog suda BiH oko hidroelektrane Buk Bijela zbog čega bi derogirao i Parlament BiH.

Ministar Košarac je naveo da, prema Zakonu o koncesijama BiH, zastupnici u Parlamentu BiH ne mogu biti strana u sporu pred Komisijom za koncesije BiH, odnosno nemaju legitimitet da predstavljaju stav BiH i zastupaju njen interes. 

- Zastupnici mogu pokrenuti postupak pred Ustavnim sudom BiH, ali nemaju legitimitet da vode postupak pred Komisijom za koncesije BiH, jer Zakon o koncesijama jasno kaže da postupak u ime BiH može da vodi isključivo Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa ili drugi organ koji odredi Savjet ministara, što nije učinjeno - ocijenio je ministar Košarac. 

Da Košarac želi raditi svoj posao po zakonu i da želi štiti interes BiH državna Komisija za koncesije ne bi bila godinama u krnjem sastavu i mogla bi raditi ono što je njen posao. Košarcu je Komisija za koncesije smetnja kao i Ustavni sud BiH jer su brana političkoj ideologiji iz RS-a pre,ma kojoj je pitanje gradnje Buk Bijele u isključivoj nadležnosti entiteta.

On je, kako je saopćeno iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, ustvrdio da "određeni predstavnici međunarodne zajednice i političke strukture iz SDA koriste Ustavni sud BiH za ostvarivanje svojih političkih ciljeva". 
  
-Ustavni sud BiH godinama je produžena ruka i politički instrument funkcionera SDA i dijela međunarodne zajednice. Takvo sinergijsko djelovanje u pravilu je usmjereno protiv Republike Srpske i njenog ustavnog kapaciteta, što je nedopustiva praksa - stav je ministra Košarca. 
  
Kako je naveo, nedopustivo je da takve strukture pokušavaju da ospore izgradnju HE ''Buk Bijela'', kao jedne od najvećih regionalnih investicija, blokirajući privredni razvoj Republike Srpske. 
  
'Izgradnje HE ''Buk Bijela'', tvrdi Košarac, isključivo je u nadležnosti institucija Republike Srpske, jer se predmetno koncesiono dobro u potpunosti nalazi na njenoj teritoriji, tako da, smatra on, BiH nema nadležnosti u ovom predmetu. 

Ovim stavom Košarac ponovo bode prst u oko predstavnicima Osmorke, posebno predsjedniuku NIP-a Elmedinu Konakoviću koji ubjeđuje javnost da je politika iz RS-a spremna na kompromis i zajedničko investiranje u Buk Bijelu.

Buk bijela je projekat hidroenergetski koji ima ozbiljan potencijal koji se može realizovati samo ako BiH i Srbija ratificiraju i riješe pitanje granica, riješe svoje odnose primarno. Ako komisija za koncesije na nivou države procijeni da to funkcioniše i da je zapravo reimenujemo ili potvrdimo imenovanje, ako Parlament BiH donese odluku da se ide u taj međudržavni sporazum na šta smo mi apsolutno spremni i da se onda unutar BiH između entiteta ili dvije elektroprivrede dogovorimo investicije i podjele profita. U razgovorima s partnerima iz RS-a čini mi se da su oni na to spremni i to je jedini mogući put, poručio je nedavno Konaković.

Povezani članci