Društvo

MRTVI, ILI ŽIVI: Ista imena u CIPS-u i na spomen ploči u Potočarima

Srpski mediji u BiH provjeravali su ovih dana imena na pločama u Memorijalnom centru Potočari. Upoređujući podatke sa bazom CIPS-a došli su do zaključka da među imenima stradalih ima ljudi koji su živi. Dublju analizu nisu pravili.

 Na spisku lica sa fotografijama nalaze se Selman Alić, sin Mehana, rođen 1965. godine, sa mjestom prebivališta Sulice, opština Srebrenica; Mevludin Arifović, sin Zulfera, rođen 1965. godine, sa prijavljenim prebivalištem u Hadžićima; Mevludin Begić, sin Muje, rođen 1978. godine, sa prijevaljenim prebivalištem u Srebreniku; Redžo Čelebić, sin Mehmeda, rođen 1935. godine, koji se u bazi CIPS-a nalazi sa statusom osobe "živ", ali bez navedenog mjesta prebivališta; Nazif Čivić, sin Osme, rođen 1953. godine ima prijavljeno prebivalište u Tuzli.

Na spisku su i Meho Čomić, sin Šabana, rođen 1964. godine sa prijavljenim mjestom prebivališta u Ilijašu; Mirzet Čomić, sin Sulje, rođen 1978. godine prijavljen je u Lukavcu; Ahmo Delić, sin Šabana, rođen 1941. godine prijavljen je u Ilijašu; Ćamil Delić, sin Nezira, rođen 1975. godine prijavljen je u Vogošći; Hazim Delić, sin Selima, rođen 1972. godine prijavljen je u Lukavcu.

Halil Dagić, sin Ahmeta, rođen 1929. godine u mjestu Pobuđe, opština Bratunac, gdje ima i mjesto prebivališta, jedan je od onih koji se nalaze na spomen pločama u Potočarima, a koji se u spisku nestalih i ubijenih u Srebrenici 1995. godine Federalne komisije za nestale osobe pod rednim brojem 1450 vodi pod ovim imenom, ali sa upisanom godinom rođenja 1943. godina. Provjerom baze CIPS-a utvrđeno je da u istim postoji samo jedno lice sa podacima Halil Dagić, sin Ahmeta, rođenog 1929. godine i koji se nalazi u novoj bazi CIPS-a.

Omer Delić, sin Sade, rođen 1936. godine sa prijavom prebivališta u Tuzli, u novoj bazi CIPS-a ima status osobe "mrtav", a isti status ima i Senudin Dervišević, sin Bekira, rođen 1981. godine koji je imao prijavljeno prebivalište u Lukavcu; Hamed Đozić, sin Sejida, rođen 1938. godine ima prijavljeno mjesto prebivališta u Ilijašu; Safet DŽanić, sin Šabana, rođen 1952. godine prijavljen je u Tuzli; Šaban Hajdarević, sin Huseina, rođen 1956. godine sa prebivalištem u Ilijašu.

Na spisku je i Osman Halilović, sin Ibre, rođen 1963. godine sa mjestom prebivališta u Vogošći, dok se u spisku nestalih i ubijenih u Srebrenici 1995. godine Federalne komisije pod rednim brojem 2408 vodi pod ovim imenom ali sa upisanom godinom rođenja 1969.

Provjerom baze CIPS-a utvrđeno je da u istim postoji lice sa podacima Osman Halilović, sin Ibre, rođen 1963. a ne 1969. godine.

Amir Harbaš, sin Hasana, rođen 1971. godine koji se u bazi CIPS-a nalazi sa statusom osobe "živ", ali bez navedenog mjesta prebivališta; Samir Harbaš, sin Hasana, rođen 1973. godine sa prijavljenim mjestom prebivališta u Živinicama; Amir Hasanović, sin Alije, rođen 1970. godine ima prijavljeno prebivalište u Srebreniku; Esmir Hasanović, sin Hajdina, rođen 1978. godine sa prijavljenim prebivalištem u Ilijašu; Hajrudin Hasanović, sin Huse, rođen 1961. godine sa mjestom prebivališta u Srebreniku; Husein Hasanović, sin Huse, rođen 1955. godine sa mjestom prebivališta u Živinicama.

Besim Hasanović, sin Edhema, rođen 1977. godine prijavljen je u Bratuncu, dok se u spisku nestalih i ubijenih pod rednim brojem 2593 vodi pod ovim imenom ali sa upisanom godinom rođenja 1978, ali je provjerom baze CIPS-a utvrđeno je da u istim postoji lice sa navedenim podacima i godištem rođenja 1977.

Na spisku je i Meho Hasanović, sin Smaje, rođen 1936. godine prijavljen je u Srebreniku; Muharem Hasanović, sin Alije, rođen 1969. godine sa prijavljenim prebivalištem u Lukavcu; Nazif Hasić, sin Zaima, rođen 1941. godine prijavljen je u Vogošći; Nijaz Hasić, sin Husejina, rođen 1959. godine sa prebivalištem u Tuzli; Ramiz Hodžić, sin Rašida, rođen 1961. godine prijavljen je u Lukavcu.

Nefail Hasanović, sin Eseda, rođen 1978. godine prijavljen je u Ilijašu, dok se u spisku nestalih i ubijenih pod rednim brojem 2744 vodi pod ovim imenom ali sa upisanom godinom rođenja 1980, ali je provjerom baze CIPS-a utvrđeno je da u istim postoji lice sa navedenim podacima i godištem rođenja 1978.

Na spisku je i Mehmed Huremović, sin Hasiba, rođen 1946. godine sa prijavljenim prebivalištem u Ilijašu, a u novoj bazi CIPS-a pod jedinstvenim matičnim brojem ovog lica nalaze se podaci lica Ahmo Mujić; Bekir Husejnović, sin Fehima, rođen 1979. godine prijavljen je u Bratuncu, a tu je prijavljen i Idriz Husejnović, sin Ismeta, rođen 1972. godine; Nesiba Ibrahimović, kći Hakije, rođena 1970. godine prijavljena je u Vogošći.

Rasim Jahić, sin Asima, rođen 1978. godine, prijavljen je u Bratuncu, jedan je od onih koji se nalaze na spomen pločama u Potočarima, a koji se u spisku nestalih i ubijenih u Srebrenici 1995. godine Federalne komisije pod rednim brojem 3796 vodi pod ovim imenom ali sa upisanom godinom rođenja 1977. Provjerom baze CIPS-a utvrđeno je da u istim postoji samo jedno lice sa podacima Rasim Jahić, sin Asima, te da je rođen 1978, a ne 1977. godine.

Na spomen pločama u Potočarima se nalazi i Sakib Kabilović, sin Bege, rođen 1962. godine a koji u novim bazama CIPS-a ima mjesto prebivališta u Tuzli; u ovom gradu mjesto prebivališta ima i Ibro Kadrić, sin Omera, rođen 1968. godine; Mevludin Kamenica, sin Šabana, rođen 1962. godine sa prijavljenim prebivalištem u Srebreniku; Muzafir Karamujić, sin Mustafe, rođen 1959. godine prijavljen u Ilidži; Hajrudin Karić, sin Hakije, rođen 1967. godine sa prebivalištem u Živinicama.

Senad Klančević, sin Edhema, rođen 1966. godine ima prijavljeno prebivalište u Vogošći, a provjerom je utvrđeno da je navedenom licu u diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH u Vašingtonu 8. marta 2011. godine izdata putna isprava.

Hasib Klempić, sin Mustafe, rođen 1959. godine prijavljen je u Gradačcu, a u spisku nestalih i ubijenih u Srebrenici 1995. godine Federalne komisije pod rednim brojem 4230 nalazi se ime i prezime Hakija Klempić, sim Mustafe, a provjerom nove baze CIPS-a utvrđeno je da je riječ o Hasibu Klempiću.

Na spisku je i Hasan Malatić, sin Smaila, rođen 1980. godine prijavljen je u Gračanici; Ahmo Mehić, sin Alije, rođen 1941. godine prijavljen u Živinicama, a u novoj bazi CIPS-a ima status osobe "mrtav"; Muhamed Mehmedović, sin Osmana, rođen 1970. godine sa prebivalištem u Ilijašu; Muhamed Mehmedović, sin Mustafe, rođen 1967. godine sa prebivalištem Doboj-Istok; Mustafa Mehmedović, sin Muje, rođen 1942. godine sa prebivalištem u Srebrenici u novoj bazi CIPS-a ima status osobe "mrtav".

Junuz Mehić, sin Osmana, rođen 1958. godine sa prebivalištem u Srebreniku u spisku nestalih i ubijenih pod redim brojem 4696 se vodi ovo lice sa godištem rođenja 1959, ali je provjerom utvrđeno da postoji samo jedno lice sa ovim imenom i prezimenom koje je rođeno 1958, a ne 1959. godine.

Među imenima uklesanim na spomen pločama u Potočarima je i Ramo Mehmedović, sin Kare, rođen 1948. godine prijavljen u Hadžićima; Suljo Mehmedović, sin Šabana, rođen 1952. godine sa prebivalištem u Srebrenici; Ibrahim Mekanić, sin Mehmeda, rođen 1965. godine, sa prebivalištem u Kladnju; Abid Mujić, sin Mustafe, rođen 1970. godine sa prebivalištem u Ilijašu; Bahrudin Mujić, sin Bajre, rođen 1975. godine čiji se podaci u novoj bazi CIPS-a nalaze pod statusom osobe "živ" ali bez mjesta prebivališta.

Ibrahim Mujić, sin Sejdina, rođen 1937. godine sa prijavljenim prebivalištem u Srebreniku. U spisku nestalih i ubijenih pod rednim brojem 5391 nalazi se ime i prezime Ibrahim Mujić, sin Šabana, rođen 1937. godine, a izvršenom provjerom utvrđeno je da je riječ o licu Ibrahim Mujić, sin Sejdina, rođen 1937. godine, a koji u novoj bazi CIPS-a ima status osobe "mrtav"; Adem Muminović, sin Mustafe, rođen 1946. godine sa prebivalištem u Srebreniku.

Na spisku je i Mujo Mujić, sin Mustafe, rođen 1977. godine bez prijavljenog prebivališta; Šefik Mujić od oca Redže, što je navedeno i u spisku Federalne komisije pod brojem 5484, uz određeni matični broj, ali je provejrom u novoj bazi CIPS-a utvrđeno da je pod navedenim matičnim brojem evidentirano lice Šefika Mujić-Vareškić sa prebivalištem u Banovićima.

Na spomen pločama u Potočarima i u spsiku Federalne komisije pod brojem 5642 nalaze se podaci lica Ibrahim Muratović, sin Muje, a provjerama kroz staru i novu bazu CIPS-a utvrđeno je da se nalaze tri lica sa ovim imenom i prezimenom koja su u BiH nakon 2003. godine imali prijavljeno prebivalište i to: Ibrahim Muratović, sin Muje, rođen 1931. godine sa posljednjim prijavljenim prebivalištem u Živinicama i Ibrahim Muratović, sin Muje, rođen 1943. godine sa posljednjim prijavljenim prebivalištem u Srebreniku /obojica u novoj bazi CIPS-a imaju status osobe "mrtav"/, te Ibrahim Muratović, sin Muje, rođen 1954. godine sa prebivalištem u Kalesiji i sa trenutnim statusom "živ".

Jusuf Muratović, sin Omera, rođen 1944. godine sa prebivalištem u Srebrenici; Šaban Mustafić, sin Mehmedalije, rođen 1956. godine sa prebivalištem u Tuzli; Senad Mustafić, sin Ibrahima, rođen 1972. godine sa prebivalištem u Živinicama, a u spisku Federalne komisije za nestale osobe pod brojem 5891 nalaze se podaci za lice Senahid Mustafić, sin Ibrahima, rođen 1972. godine, ali je provjerom u bazi CIPS-a utvrđeno da je riječ o Senadu Mustafiću.

Među imenima uklesanim na spomen pločama je i Elmaz Nukić, sin Bajre, rođen 1962. godine, što je zavedeno i u spisku nestalih i ubijenih pod brojem 5973, ali je riječ o licu Elmir Nukić, sin Bajre, rođen 1962. godine sa prebivalištem u Zvorniku, što je evidentirano u staroj bazi podataka u CIPS-u, a u novoj bazi se pod istim matičnim brojem nalazi lice Savo Bojić, sin Đoje.

Na spisku je i Mehidin Omerović, sin Mehmeda, rođen 1960. godine sa prebivalištem u Lukavcu; Mehmed Omerović, sin Alije, rođen 1943. godine sa prebivalištem u Hadžićima, ali u spisku nestalih i ubijenih pod brojem 6071 se vodi lice Alija Omerović, sin Mehmeda, rođen 1943. godine, a provjerom je utvrđeno da je riječ o Mehmedu Omeroviću, sinu Alije; Meho Omerović, sin Mehmeda, rođen 1954. godine sa prebivalištem u Lukavcu.

Među imenima su i Mirsad Omerović, sin Zaima, rođen 1968. godine sa prebivalištem u Bratuncu; Šefik Omerović, sin Šemse, rođen 1953. godine sa prebivalištem u Ilijašu; Azem Osmanović, sin Ibrahima, rođen 1960. godine sa prebivalištem u Zavidovićima; Osman Osmanović, sin Šabana, rođen 1953. godine sa prebivalištem u opštini Novo Sarajevo; Enver Porobić, sin Omera, rođen 1980. godine prijavljen u Ilijašu; Izet Rahmić, sin Rifeta, rođen 1974. godine sa prebivalištem u Lukavcu; Vahidin Ridžić, sin Muniba, rođen 1968. godine sa prebivalištem u Bratuncu.

Mahmut Šaćirović, sin Vahida, rođen 1964. godine sa prebivalištem u Ilidži; Hasan Salihović, sin Hase, rođen 1946. godine sa prebivalištem u Gradačcu, a u spisku Federalne komisije pod brojem 6943 vodi se lice Hasan Salihović, sin Hasiba, ali provjerom u novoj bazi CIPS-a riječ je o Hasanu Salihoviću sinu Hase; Kemal Salihović, sin Ibrahima, rođen 1980. godine sa prebivalištem u Tuzli, dok se u spisku komisije pod brojem 6974 vodi lice Kemo Salihović, sin Ibrahima, rođen 1980. godine, ali je provjerom utvrđeno da je riječ o Kemalu Salihoviću.

Na spisku je i Zulfer Salihović, sin Hasana, rođen 1955. godine sa prebivalištem u Ilijašu; Meho Salkić, sin Šabana, rođen 1954. godine sa prebivalištem u Ilijašu; Sedin Salkić, sin Hakije, rođen 1974. godine što se vodi i u spisku Federalne komisije pod brojem 7203, ali je provjerama utvrđeno da je riejč o Sedini Salkić, kći Hakije, rođena 1974. godine koja se u novoj bazi CIPS-a vodi kao Sedina Salkić-Bumbulović sa prebivalištem u Srebrenici.

Među imenima su i Akif Šečić, sin Rašida, rođen 1982. godine sa prebivalištem u Gračanici; Zijad Sejdić, sin Bećira, rođen 1962. godine sa prebivalištem u Ilidži; Nurija Sinanović, sin Salke, rođen 1952. godine sa prebivalištem u Lukavcu; Jusuf Smajlović, sin Osmana, rođen 1955. godine sa prebivalištem u Srebrenici; Fikreta Sulejmanović, kći Zahira, rođena 1954. godine sa prebivalištem u Gračanici; Alija Velić, sin Mustafe, rođen 1952. godine, sa prebivalištem u Srebreniku.

Na spisku je i Mustafa Špijodić, sin Jakufa, rođen 1972. godine sa prebivalištem u Ilijašu, a u spisku nestalih i ubijenih u Srebrenici pod brojem 8048 vodi se lice sa istim imenom i prezimenom ali 1971. godište, ali je provjerama utvrđeno da je riječ o licu Mustafa Špijodić rođen 1972. godine; Šaban Suljaković, sin Jusufa, rođen 1941. godine sa prebivalištem u Ilijašu, a u novoj bazi CIPS-a ima status osobe "mrtav".

Među navedenim imenima je i Šaban Zahirović, sin Rame, rođen 1974. godine bez prijavljenog mjesta prebivališta, a u spisku Federalne komisije pod brojem 8.272 vodi se lice Šaban Zahirović, sin Rame, rođen 1972. godine, a uvidom u evidencije CIPS-a utvrđeno je da je navedeno lice 1974. godište i da mu je u Diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH u Vašingtonu 9. jula 2003. godine, a zatim i 12. marta 2012. godine izdata putna isprava. 

Povezani članci