Društvo

KRENUO STOPAMA GORDANE TADIĆ: Kajganiću nije svejedno, negira optužbe

Milanko Kajganić, glavni državni tužilac u izjavi za BHRT naveo je da navodi prijave, koju je protiv njega podnio Transparency International u Bosni i Hercegovini, nisu tačni.

Dodaje da se svi predmeti dodjeljuju isključivo u skladu sa Pravilnikom o TCMS sistemu. A veći broj promjena tužilaca u prošloj godinini, također je izvršen putem CMS, zbog aktivnosti specijalizacije rada tužilačkih odjela, primjerice kako bi svi predmeti korupcije bili u Odsjeku za korupciju.

Podsjetimo, Transparency International u prijavi Uredu disciplinskog tužioca protiv Kajganića, navodi da je veliku većinu predmeta dodijelio mimo sistema automatskog upravljanja.

Zbog toga je, inače, smijenjena njegova prethodnica na ovoj funkciji, Gordana Tadić.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL PODNIO PRIJAVU

Transparency International u BiH podnio je prijavu Uredu disciplinskog tužioca protiv glavnog tužioca Tužilaštva BiH Milanka Kaganića, koji je tokom prošle godine većinu predmeta dodijelio mimo sistema automatskog upravljanja TCMS-a zbog čega je smijenjena njegova prethodnica na ovom funkciji Gordana Tadić.

Tužilaštvo BiH je, nakon žalbenog postupka, dostavilo Transparency Internationalu podatke o broju predmeta u kojima je glavni tužilac vršio presignacije, odnosno dodjeljivao predmete mimo sistema automatskog upravljanja, a podaci pokazuju da je u 2022. broj presigancija veći od ukupnog broja predmeta koje je ovo tužilaštvo imalo u radu.

To praktično znači da je TCMS rijetko korišten i da se predmeti gotovo i ne dodjeljuju automatski. Konkretno, Tužilaštvo BiH je u 2021. godini, u kojoj je zbog zaobilaženja TCMS-a smijenjena Gordana Tadić, imalo 1.499  predmeta i ukupno 1434 presignacije, uz napomenu da je u jednom predmetu na kojem radi više tužilaca moguće više presigancija.

Tokom 2022. godine Tužilaštvo BiH imalo je u radu 1473 predmeta i ukupno 2276 presignacija, odnosno predmeta u kojima je glavni tužilac mimo sistema automatskog upravljanja izabrao tužioca koji će se baviti konkretnim slučajem.

TI BiH podsjeća da je Pravilnikom o sistemu za automatskog upravljanje predmetima u tužilaštvima (TCMS), u članu 8. predviđeno da se raspodjela predmeta tužiocima vrši automatski jer se na ovaj način smanjuju koruptivni rizici.

 Također, zaključkom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH iz 2014. godine svi glavni tužioci su dobili zaduženje da u svojim institucijama obezbijede dodjeljivanje predmeta putem TCMS-a. Glavni tužilac ima pravo da vrši presignaciju predmeta drugom tužiocu ako za to postoje razlozi ali, ako se uzme u obzir da je ovo izuzetak a ne pravilo, činjenica da je broj presignacija veći od ukupnog broja predmeta u radu može ukazivati na ozbiljne propuste uz radu glavnog tužioca.

Takođe, postoji osnov sumnje da je glavni tužilac BiH postupio suprotno odredbama Pravilnika i Zaključku VSTV-a te počinio disciplinske prekršaje "nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti" i "propuštanje, iz neopravdanih razloga, da se postupi u skladu s odlukama, naredbama ili zahtjevima Vijeća" iz Zakona o VSTV-u.

Ovo postupanje suprotno je i odredbama Etičkog kodeksa za tužioce a također treba podsjetiti i na Zajedničko mišljenje Venecijanske komisije i Vijeća Evrope – Direkcije za ljudska prava (DHR) Generalne direkcije za ljudska prava i vladavinu zakona u kojem je isticano da dodjela predmeta unutar sudova i tužilaštava treba slijediti objektivne, unaprijed utvrđene kriterije, kako bi se zaštitilo pravo na nezavisno i nepristrasno sudijsko i tužilačko postupanje.

Transparency International BiH podsjeća da je Disciplinska komisija VSTV BIH već vodila i pravosnažno okončala disciplinske postupke protiv bivše glavne tužiteljice Gordana Tadić kao i protiv još nekih glavnih tužilaca u BiH za iste prekršaje u kojima su izrečene disciplinske mjere.

Tužilaštvo BiH u više navrata odbijalo dostaviti TI BIH podatke o broju presignacja pa su tako toko 2018. i 2019. godine tvrdili da ne vode preciznu statistiku pa su informacije dostavljene tek nakon donošenja presuda u korist TI BiH od strane Suda Bosne i Hercegovine. Ove godine podatke o presignacijama su dostavili tek nakon izjavljene žalbe jer je Tužilaštvo BiH prvobitno tvrdilo da zahtjev nije precizno formulisan, saopšteno je iz TI BiH. 

 

Povezani članci