Vaše priče

SASTANAK KOJI PLAŠI POLITIČARE: Kraj marta za početak buđenja građana

Zanimljiv poziv građanima BiH upučen je ovih dana u grupi Inicijatiova 2017- Pokret za državu ljudskih prava. U vezi s tim Zoran Petrovski je iznio svoj stav o ključnim problemima u BiH nudeći i konkretna rješenja.

Jednostavno politička nepismenost i politička glupost koja vlada na prostorima BiH i mnogo šire me tjeraju da ponekad budem grub kako bi bio shvaćen o čemu govorim: nije bitno za šta se zalaže neka politička stranka već šta je uradila!!!

Jedno pitanje za sve one koji glasaju na izborima bez obzira na nivo vlasti:  Da li svoje političke favorite pitate koja prava ima svaki pojedinac-državljanin u skladu sa Ustavom BiH, član II?!

Da li znate koja su vaša ustavna prava? Ako vas interesuje odgovor na ovo pitanje i mnoga druga pridružite se javnoj debati na temu KAKO DALJE u promjene ovog nakaradnog sistema.Rješenje, ipak, postoji!!! POZIV za sve koji hoće, znaju i prepoznaju OBESPRAVLJENOST i DRŽAVNI TERORIZAM na razgovor i dogovor 31.03.2023.godine u 11:00 sati, JU Međunarodni centar za djecu i omladinu, Kemala Kapetanovića 17, u neposrednoj blizini šoping centra Grbavica, Novo Sarajevo.

Najveći problemi u BiH su bavljenje posljedicama, a ne uzrokom!!! Sve rjeđe objavljujem po fb-u, ali i sve manje čitam objeve po fb-u jer se samo opisuje s(r)tanje koje i vrapci na grani znaju ili se kritikuju i spominju pojedini „političari“ kao Izetbegović, Dodo, Lagumdžija, Nešić, Nikšić, Čović, Komšić... nastavite niz; nema koristi. Problem nije u pojedincima već, kako sam ranije govorio i pisao (objašnjavao) u – SISTEMU!!!

Nadam se da će se svi prepoznati u ovom tekstu jer smo glasali (ako smo glasali, jer nam je to građanska dužnost) za neke kandidate, pojedince (stranke ili koalicije) jer smo smatrali da su oni pravi izbor! Možda i jesu, ali ih sistem „ponese“ pa se pokvare i onda ih kudimo i govorimo kako su svi isti. A, NISU!!! Nisu isti jer nam je sistem kao septićka jama pregrađena rešetkom i ko u ovakav sistem uskoči brzo postane kao i drugi. Do nas je!!!

Moramo razmišljati o sistemu i KAKO DALJE u promjene ovog nakaradnog sistema. Promjene sistema NEMA bez sudjelovanja u sistemu ili kako se to kaže bez participacije u javnim politikama. Ona može biti aktivna i pasivna. Nadam se da je svima jasna aktivna participacija, ali ću se osvrnuti samo na pasivnu kako bih podsjetio sve obeshrabrene da je moguće i ovako mijenjati sistem na miran, demokratski i pametan način. Ovaj način se tiče svih obespravljenih, na prvom mjestu, ali svoj doprinos mogu dati svi punoljetni stanovnici i državljani BiH kroz solidarnost i jedinstvo.

Sve ovo o čemu govorim sadržano je u Ustavu BiH, a posebno u članu II samo treba pažljivo čitati. Kada govorim o pasivnom načinu participacije ili učešća u sistemu to znači da država štiti određena prava stanovnika i državljana kao što su pravo na penziju, socijalnu zaštitu, naknadu za rad, slobodu kretanja, korištenje usluga javnih ustanova ili javnog prevoza dakle, pristup javnim uslugama; zdravstvo, školstvo ili pristup javnim površinama kao što su trgovi, parkovi, pozorišta itd. Kada se ovo zajedno pogleda lako je zaključiti da se radi o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, a upravo to i jeste sadržaj člana II Ustava BiH, kao što sam napomenuo!!!

Odsustvo ovih prava je OBESPRAVLJENOST i u krajnjoj instanci odsustvo ovih prava je – PLJAČKA!!! Ovo je osnovni razlog što pozivam na razgovore kako bi smanjili ovu obespravljenost i kako bih potaknuo sve na razmišljanje, a posebno obespravljene, KAKO DALJE u promjene ovog nakaradnog sistema!!! Već sam ranije predlagao rješenje u PET KORAKA iz kojih se mogu prepoznati aktivni i pasivni načini mijenjanja sistema, ali je potrebno da se organizujemo.

Podsjećanja radi ponoviću tih pet koraka što kraće:

1.Porijeklo imovine,

2.Uvođenje obespravljenih u sistemska rješenja - strateško parnčenje,

3.Usvajanje Zakona o lustraciji,

4.Usvajanje Zakona o referendumu

5.Privredno-monetarni suverenitet.

Naravno, sam ne mogu ništa postići, te objavljujem pozive na razgovor i dogovor kako bi zajedno prodiskutovali KAKO DALJE i odredili prioritete, jer o ovim rješenjima do danas ne govori ni jedna politička opcija, a vi i dalje opisujte s(r)tanje, bavite se posljedicama i kakav je koji „političar“!!!??? Zapitajte sami sebe šta je bilo koji „političar“ uradio u moju korist ili da se zaustavi iseljavanje iz BiH ili da se smanji siromaštvo!!! Ili, šta sam ja uradio da mi bude bolje!!! Rješenje postoji, a evo šta je glavni problem:

Povezani članci