Politika

NOVI "NON PAPER" ZA BALKAN: EU ponuđen dokument iza kojeg stoji sedam zemalja

Ono na čemu se kroz ovaj dokument najviše inzistira je pojačano prisustvo Europske unije u zemljama Zapadnog Balkana i njihovo involviranje u ovaj prostor da bi se zemlje što pre pridružile EU. 

Ministrima Vijeća ministara vanjskih poslova EU ponuđen je "non paper" za Zapadni Balkan, iza kojeg stoje Hrvatska, Slovenija, Austrija, Češka, Grčka, Italija i Slovačka.

Ove države se zalažu da se Zapadni Balkan nađe na visokom mjestu prioriteta za EU, kao i da se pruži puna podrška putu Zapadnog Balkana ka EU.

Ističe se kako je ova regija izložena raznim utjecajima sa strane, ilegalnim migrantima, pa je potrebno uskladiti zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku, kao i tješnje raditi na usklađivanju svojih stajališta sa EU standardima.

Kroz ovaj novi dokument, saznaje se da bi se češće trebali organizirati sastanci s predstavnicima zemalja Zapadnog Balkana, te da bi ministri vanjskih poslova zemalja Zapadnog Balkana trebali održavati redovnije sastanke sa ambasadorima zemalja EU.

Suštinski, ono na čemu se kroz ovaj dokument najviše inzistira je pojačano prisustvo Europske unije u zemljama Zapadnog Balkana i njihovo involviranje u ovaj prostor da bi se zemlje što pre pridružile EU.

Povezani članci