Politika

STIŽU EURI: Predstavljen novi plan rasta za Zapadni Balkan

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predstavila je danas na forumu GLOBSEC u Bratislavi novi plan rasta za Zapadni Balkan kojim se regionu koji stremi EU unaprijed nude neke prednosti članstva u Uniji, ukoliko i on ispuni neke uslove za to unaprijed, ali i veća pretpristupna pomoć.

Von der Leyen je rekla da je EU u svjetlu rata u Ukrajini postala svjesna da više nije dovoljno samo čekati, kako je rekla "naše prijatelje" van EU da se približe Uniji, već da i Brisel mora da preuzme odgovornost da joj se zemlje koje teže članstvu u EU mnogo više približe. Ona je predstavila novi plan rasta za Zapadni Balkan izgrađen oko četiri stuba - približavanja regiona Jedinstvenom tržištu EU, produbljivanja regionalne ekonomske integracije, ubrzavanja fundamentalnih reformi i povećanja pretpiristupnih fondova.

"U izvjesnoj mjeri, to je novi pristup EU: Ne tražimo samo od naših partnera da naprave nove korake ka nama. Mi također pravimo veliki korak prema njima. Naš zajednički cilj je da ubrzamo njihov put ka nama. I zbog toga EU približavamo Zapadnom Balkanu", rekla je šefica Evropske komisije. Ona je rekla da zemlje na putu ka EU treba kao i članice da imaju koristi od Jedinstvenog tržišta. Region npr. može da se priključi Digitalnom jedinstvenom tržištu EU u oblastima poput e-trgovine ili cyber bezbjednosti.

"Želim da naše Jedinstveno tržište bude motor promjena, ne samo za zemlje koje su u njemu, već i one koje su na putu" u EU, rekla je Von der Leyen.

Kako je dodala, ta bliža povezanost sa Jedinstvenim tržištem treba da ide "ruku pod ruku" sa zajedničkim regionalnim tržištem koje je od suštinskog značaja za otključavanje ekonomskog potnecijala regiona.

"Ključno je da se Zapadni Balkan učini privlačnijim evropskim investitorima. I, ako se zasniva na pravilima i standardima EU, zajedničko regionalno tržište može da pomogne da se ubrza pristupanje", rekla je na forumu u Bratislavi predsjednica Komisije.

Ona je rekla da EU želi da ponudi Zapadnom Balkanu neke prednosti članstva unprijed ali da to znači da određeni uslovi za članstvo takođe moraju da budu ispunjeni unaprijed.

Kako je ocijenila, neke reforme koje su dio pristupnog procesa ključne su za povjerenje investitora. Dodala je da je riječ o nezavisnom i efikasnom pravosuđu, obezbjeđenju "zdravih" javnih nabavki i jačanju borbe protiv korupcije. Kao primjer je Von der Leyen navela energetsko tržište. Rekla je da Zapadni Balkan ima ogroman potencijal da prestane da koristi rusko fosilno gorivo ali da mora da poveća energetsku efikasnost, ubrza divezifikaciju i upotrebu obnovljivih izvora energije.

"Zapadni Balkan može da postigne oba cilja - da bude energetski nezavisan od Rusije i da se više uskladi sa EU radi ubrzanja pristupanja", istakla je predsjednica Komisije. Na kraju je rekla da je EU spremna da podrži Zapadni Balkan većim pretpistupnim fondovima. Dodala je da su regionu preko potrebne investicije koje će dopinjeti da život ljudi bude bolji i olakšati njegov put ka EU.

"Zbog toga treba povećati resurse za Zapadni Balkan. U ovim turbulentnim vremenima, ovaj plan oko četiri stuba je prava ponuda za Zapadni Balkan", zaključila je Ursula von der Leyen.

Povezani članci