Politika

KRADOM ZA BOLJITAK: 8 stranaka u BiH prikrilo najmanje 1,5 milion KM

Političke stranke u Bosni i Hercegovini prijavile su u postizbornim finansijskim izvještajima 11,3 miliona KM troškova izborne kampanje, što je najveći iznos ikada prijavljen Centralnoj izbornoj komisiji BiH, saopćila je asocijacija Transparency International Bosne i Hercegovine (TIBiH).

Ipak, podaci te organizacije pokazuju da je osam stranaka prijavilo nerealno niske troškove kampanje, odnosno najmanje 1,5 miliona maraka manje nego što je procijenio TIBiH, navedeno je također u saopćenju.

S obzirom na to da TIBIH nije imao podatke o troškovima oglašavanjа na portalima i platformi YouTube, štampanja i distribucije reklamnog materijala, kao i brojnih drugih vidova oglašavanja, stranke su morale prijaviti daleko veće iznose jer je monitoring TIBIH uključivao samo četiri komponente.

Ipak Savez nezavisnih socijaldemokrata je prijavio 1,54 miliona KM ukupnih troškova kampanje iako je TIBIH procijenio da je ova stranka samo na bilborde, oglase u medijima, na facebooku i predizborne skupove potrošila najmanje 2 miliona KM. Tako je SNSD je prijavio oko 150.000 KM troškova predizbornih skupova, a podatak je nerealan ako se uzme u obzir da je samo na završnom skupu te stranke u Banjaluci nastupala Svetlana Ceca Ražnatović čiji je nastup, poređenja radi, Olimpijski centar Jahorina 2018. godine platio 78.000 KM.

SNSD ni ranijih godina, po nalazima revizora CIK-a, nije imao dokaze o plaćanju njenih usluga, a ove godine na skupovima te stranke nastupale su i druge estradne zvijezde. Posmatrači TIBIH ispratili su 99 većih skupova SNSD-a čija je vrijednost, sa uslugama hrane, pića, muzike, zakupa prostora, iznajmljivanja opreme i šatora, iznosila, prema procjeni TIBIH, najmanje 850.000 KM. Stvarni troškovi kampanje SNSD-a značajno premašuju prihode koje ova stranka prikazuje a koji iznose 1,8 miliona KM i u njima nije prikazana nijedna marka donacije privatnih preduzeća.

SDA je prikazala 1,5 miliona troškova kampanje, što je za oko 220.000 manje od onoga što je utvrđeno monitoringom TIBIH, a značajno manje iznose od utvrđenih prijavili su PDP i SDS posebno kod oglašavanja u medijima i organizacije predizbornih skupova.

Ujedinjena Srpska, DEMOS i Socijalistička partija nisu prikazale nijednu marku troškova predizbornih skupova iako su posmatrači TIBIH ispratili više od 70 skupova ovih stranaka.

US i SP takođe nisu prijavili nijednu marku troškova internet oglašavanja iako su po javno dostupnim podacima potrošile značajne iznose na facebook-oglase. Značajno manje troškove od uočenih prijavili su još DNS i HDZ 1990.

Od ostalih partija, najveće troškove kampanje u svojim izvještajima iskazali su SDP, NIP, SBB, Naša stranka i HDZ BIH, a prijavljeni iznosi su veći od procjene TIBIH s obzirom na to da je monitoring TIBIH obuhvatio samo četiri segmenta troškova kampanje. Ipak, pogledaju li se pojedine stavke, vidljivo je da je SDP prijavio manje troškove oglašavanja u medijima nego što je procijenila media monitoring agenciја koju je angažovao TIBIH.

Stranka za BiH prijavila je 427.000 KM troškova izborne kampanje iako je samo par dana pred izbore demantovala podatke TIBIH da je potrošila oko 420.000 i tvrdila da je taj iznos svega 106.000 KM. Na kraju je prijavila cifru koja se približno podudara s podacima TIBIH, ali je interesantno da je ta brojka znatno veća od ukupnih prihoda kojim ova stranka raspolaže a iznose oko 299.000 KM. Sudeći po izvještaju, SBiH još nije platila troškove kampanje jer je iskazala dugove veće od 390.000 KM od kojih je najveći dio nastao upravo ove godine.

Brojne stranke nisu mogle objasniti iz kojih izvora su finansirale kampanju. Sedam nije podnijelo izvještaj CIK-u, dok 26 nije prikazalo nijednu marku troškova kampanje.

Izvještaje nisu podnijele BH Fuad Kasumović i Platforma za progres koje su, prema procjeni TIBIH, potrošile najmanje 43 odnosno 32 hiljade KM na bilborde, facebook-oglase i predizborne skupove.

Takođe, Narodna partija Srpske NPS Darko Banjac koja je nakon izbora postala parlamentarna stranka, nije ni podnijela finansijski izvještaj tako da nema objašnjenja iz kojih izvora je finansirala kampanju koja je po procjeni TIBIH 230.000 KM. Bitno je istaći da ni pokret Uspješna Srpska koji je sa NPS-om nastupio u koaliciji, u podnesenom izvještaju nije prijavio ni jednu marku troškova kampanje iako su posmatrači TIBIH zabilježili bilborde ovog pokreta vrijedne oko 24.000 KM.

Zbog svega navedenog, TIBIH se zalaže za unapređenje Zakona o finansiranju političkih partija kako bi bili poboljšani transparentnost i uvedena veća kontrola jer ima brojnih dokaza da računi političkih partija na kraju budu plaćeni javnim novcem. CIK je za ove izbore izmijenio obrasce na kojima se prijavljuju troškovi kampanje tako da su stranke prvi put odvojeno prikazale troškove internet oglašavanja.

Stranke su prijavile 933 hiljade KM, a javno dostupni podaci Facebooka pokazuju da su stranke i kandidati samo na ovoj platformi potrošile oko 491.000 KM na političko oglašavanje. Kako podaci za ostale platforme nisu dostupni, nije moguće ni provjeriti tačnost ovih podataka.

Takođe, problem je i što veliki broj medijskih kuća nije dostavio RAK-u cijene političkog oglašavanja, koje su znatno veće od komercijalnih po kojima je media monitoring agencija, za potrebe TIBIH radila procjenu troškova oglašavanja u medijima.

Povezani članci