Politika

CIK BiH IMA PUNE RUKE POSLA: Za oktobarske izbore prijavilo se 108 političkih subjekata

Za učešće na općim izborima u Bosni i Hercegovini u oktobru do isteka roka u petak u 16 sati prijavu za ovjeru posnijela je 91 politička stranka i 17 neovisnih kandidata.

U skladu sa Uputstvom o rokovima i redosljedu izbornih aktivnosti za opće izbore 2022. godine, jučer (petak, 20. maj) u 16 sati je istekao rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i neovisnih kandidata za učešće na općim izborima 2022. godine, koji će se održati u nedjelju, 2. oktobra.

"U propisanom roku Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine (CIK BiH) predato je 108 prijava političkih subjekata. Prijavu za ovjeru za učešće na općim izborima 2022. godine podnijela je 91 politička stranka i 17 neovisnih kandidata. Preliminarni pregled podnešenih prijava objavljen je na web stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba", objavila je Centralna izborna komisija BiH.

Na osnovu Odluke o uvođenju prekovremenog rada, rada u neradne dane i noćnog rada koju je usvojila Centralna izborna komisija BiH, ovaj vikend je radni za sve uposlene u Sekretarijatu Centralne izborne komisije BiH i pristupilo se vrlo obimnoj i zahtjevnoj provjeri potpisa podrške birača političkim subjektima za učešće na općim izborima 2022. godine.

Centralna izborna komisija BiH će u skladu sa propisanim rokovima izvršiti provjere i ovjeriti prijave onih političkih subjekata koji ispunjavaju zakonom propisane uslove, nakon čega se stiču uslovi za podnošenje prijava za ovjeru koalicija ili listi neovisnih kandidata.

Odnosno, rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi neovisnih kandidata je od 6. do 14. juna 2022. godine do 16 sati.

 

Povezani članci