Politika

BEĆIROVIĆ PALI ALARM: Rješenja koja vode u diskriminaciju, segregaciju i nejednakost, neprihvatljiva

Povodom najnovijih antiustavnih najava o asimetričnom izboru članova Predsjedništva BiH, oglasio se član Predsjedništva BiH Denis Bećirović."Nakon propalih prijedloga da se vrši asimetrični izbor članova Predsjedništva BiH po kojima bi u jednom entitetu građani vršili neposredan izbor, a u drugom putem nekolicine zastupnika u Parlamentu BiH, arogantno se nudi “novi” asimetrični model koji nas gura još dalje od evropskih demokratskih standarda i u nove podjele države i društva.

Za državu Bosnu i Hercegovinu su potpuno neprihvatljivi bilo kakvi potezi koji bi uzrokovali „nova“ asimetrična rješenja, diskriminaciju, segregaciju i nejednakost.

Pristajanje na asimetričan izbor članova Predsjedništva BiH imalo bi nesagledivo štetne posljedice za budućnost naše države. Izbor članova Predsjedništva BiH reguliran je Ustavom BiH i to pitanje nije moguće rješavati zakonskim izmjenama koje bi vodile ka daljim podjelama i odstupanjima od zajedničkih evropskih vrijednosti.

Obaveza Bosne i Hercegovine je da provodi presude Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH, te da uklanja sve diskriminatorske odredbe. Zato i strukturu Predsjedništva BiH, način izbora i nadležnosti treba regulirati na cjelovit način. Prijedlog po kojem bi se dva člana Predsjedništva BiH birala sa kompletne teritorije jednog, odnosno drugog entiteta, dok bi izbor trećeg ovisio od broja glasova u potencijalno samo nekoliko od deset kantona, predstavlja ne samo vrhunac asimetrije već i direktno negira presude Evropskog suda za ljudska prava koje nas obavezuju na našem evropskom putu. Štaviše, takav prijedlog je dijametralno suprotan osnovnim demokratskim načelima o neophodnosti poštivanja jednake vrijednosti glasa svakog birača.

Izbornim sistemom Bosne i Hercegovine, usklađenim sa najvišim demokratskim standardima, mora se osigurati jednaka vrijednost glasa svih bosanskohercegovačkih građana, bez obzira na kojem dijelu bh. državnog teritorija žive. Simetrična normativna rješenja u izbornom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine omogućavaju uspostavljanje jedinstvene političke sfere i osnažuju integracijske procese neophodne našem društvu.

U periodu kada pretendujemo ka članstvu u EU diskriminatorsku politiku treba da ostavimo iza sebe, te da, vođeni savremenim demokratskim principima i standardima, omogućimo da svi pripadnici bosanskohercegovačke političke zajednice budu jednako predstavljeni i da pod istim uslovima učestvuju u političkom i izbornom procesu. Taj sistem mora biti u stanju da vjerno odrazi raznolikost bosanskohercegovačkog društva i osigura mehanizme djelotvorne zaštite interesa svakog segmenta toga društva.

U pogledu pristupa evropskim integracijama, neophodno je prihvatiti princip općeg, jednakog, slobodnog, direktnog i tajnog prava glasa, a to prije svega znači prihvatiti princip “jedan čovjek – jedan glas – jednaka vrijednost”, uz maksimalnu zaštitu etničkih, kulturnih, religijskih i drugih kolektivnih prava svih građana Bosne i Hercegovine.

Reformiranje izbornog sistema u Bosni i Hercegovini treba tražiti na tragu ukupnih evropskih i općenito demokratskih dostignuća. Etnokratske političke elite se nalaze u procjepu između vlastite želje za održanjem
statusa-quo i onoga što obećavaju međunarodnoj zajednici. Taj pristup nas drži u stanju permanentne krize. Na sceni je sukob dvije političke koncepcije: etno-teritorijalne koja zagovara ekskluzivni status i primat etničkih grupa, te građanske (strazburško-briselske) koja daje primat čl. 25 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima. Ne zaboravimo, ovaj pakt je sastavni dio Ustava BiH.

Svjesni da ovakvi „probni baloni asimetričnih modela“ neće proći u institucijama države Bosne i Hercegovine, ali imajući u vidu ko su predlagači koji stoje iza ovakvog prijedloga izvađenog iz „naftalina propalih prijedloga“ od prije desetak godina, danas smo još odlučniji da zaustavimo nove prijedloge koji bi se mogli pojaviti po istoj matrici starih etničkih podjela", poručio je Bećirović.

Povezani članci