Društvo

TUNEL KOJI ŽIVOT ZNAČI: Gradi se i brza cesta, ali mora još brže

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde donijela je zaključak kojim se između ostalog traži od Vlade FBiH da izvrši analizu dosadašnjeg toka izgradnje tunela „Hranjen“, s obzirom da se radi o strateškom projektu od značaja za Vladu FBiH i BPK Goražde.

Zatraženo je da se putem informacije upozna Skupština BPK Goražde o rezultatima te analize, i da se u skladu sa konstatovanim maksimalno intenzivira aktivnost na preostalim radovima kako bi se uspješno okončao projekat.

U cilju rješavanja novonastalih problema kada je riječ o realizaciji projekta, ovim zaključkom zadužuju se Vlada, rukovodstvo Skupštine BPK Goražde, delegati u Domu naroda Parlamenta FBiH da hitno a najduže u roku od 15 dana održe sastanka sa premijerom FBiH, resornom ministricom, menadžmentom JP „Autoceste F BiH“, kako bi se prezentovala već pripremljena informacija o aktivnostima koje vodi Kanton i Grad Goražde kada je riječ o izgradnji brze ceste Hrenovica – Hranjen – Goražde.

Zatraženo je i od JP „Autoceste“ FBiH da u skladu sa važećim zakonskim propisima nastavi aktivnosti na pribavljanju potrebne dokumentacije za nastavak realizacije i izvođenje druge faze radova a od Gradske uprave Grada Goražde da bez odlaganja intezivira rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (eksproprijacije) na trasi buduće izgradnje pristupnih puteva prema tunelu „Hranjen“ što je preduslov za izdavanje neophodnih dozvola.

Povezani članci