Pozitiva

TUNEL KOJI ŽIVOT ZNAČI: Sjajne vijesti za istok BiH

Vlada Federacije BiH usvojila je danas na sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Program utroška sredstava "Kapitalni transferi javnim poduzećima - Transfer za izgradnju tunela Hranjen" u iznosu 20.000.000 KM, utvrđenih ovogodišnjim Budžetom Federacije BiH. 

Sredstva su namijenjena za izgradnju i nadzor, te će se prenositi u tranšama na račun implementatora projekta JP Autoceste Federacije BiH, a nakon što isti prema Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija dostavi dokaze o izvedenim radovima ili uslugama, saopćeno je iz Ureda Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću. 

O načinu utroška odobrenih sredstava bit će potpisan ugovor između Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i implementatora odobrenog projekta, kojim će se detaljnije utvrditi međusobna prava i obaveze. JP Autoceste Federacije BiH obavezno je kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo o realizaciji projekta, a koje će potom izvještavati Federalno ministarstvo finansija. 

U obrazloženju se navodi da je ovaj projekt kandidovan u Programu javnih investicija Federacije BiH, što je preduslov za mogućnost finansiranja realizacije projekata iz budžeta u skladu sa Uredbom Vlade Federacije BiH o izradi Programa javnih investicija u Federaciji BiH. Također, predloženi projekt je usklađen sa Transportnom strategijom Federacije BiH za period 2016. - 2030. godina i zahtjevima JP Autoceste Federacije BiH za 2023. godinu, a riječ je o nastavku realizacije projekta iz 2022. 

Za provođenje ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo finansija i JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, svako u okviru svoje nadležnosti.

Sedam miliona KM za brzu cestu Sarajevo - Tuzla

Vlada je, također na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, usvojila tri programa utroška sredstava "Kapitalni transferi javnim preduzećima", utvrđenih u Budžetu Federacije BiH za ovu godinu u ukupnom iznosu 7.000.000 KM. 

Četiri i po miliona maraka namijenjena su za brzu cestu Sarajevo - Tuzla, izrada glavnog projekta i eksporpijacija, na ovoj brzoj cesti, poddionica Vitalj - Gojakovići. 

Dva miliona maraka bit će izdvojena za sufinansiranje izgradnje XII transferzale, spoj od Stupske petlje do Aerodroma Sarajevo, te 500.000 KM za rekonstrukciju dijela tomislavgradske obilaznice.  

Sredstva su namijenjena za projektovanje, eksproprijaciju, radove i nadzor, a prenosiće se u tranšama na račun implementatora odobrenih projeketa, JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, nakon što isti prema Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija dostavi dokaze o izvedenim uslugama. 

O načinu utroška odobrenih sredstava bit će potpisan ugovor između Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i implementatora odobrenog projekta, kojim će se detaljnije utvrditi međusobna prava i obaveze. 

JP Ceste Federacije BiH obavezne su kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo prometa i komunikacija o realizaciji projekta, a koje će potom izvještavati Federalno ministarstvo finansija. 

Za provođenje ovih odluka zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo finansija i JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti, navodi se u saopćenju.

Povezani članci