Društvo

SVJETLO NA KRAJU TUNELA: Konačno brzom cestom na istok Bosne

Ministri u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde predvođeni premijerom Edinom Ćulovom posjetili su danas gradilište tunela Hranjen na trasi buduće brze ceste Goražde-Sarajevo.

Radovi na izgradnji teku planiranom dinamikom koju, kao i sam kvalitet radova, u kontinuitetu nadzire Odbor za praćenje realizacije projekta cestovnog povezivanja Goražde-Sarajevo.

Ovom prilikom, članovi Vlade izrazili su zadovoljstvo dosadašnjim tempom i kvalitetom izvođenja radova uzimajući u obzir činjenicu da je do sada iskopano oko  1.800 metara glavne tunelske cijevi sa južne strane gdje se izvode radovi primarne podgradnje, dok je sa sjeverne strane iskopano oko 800 metara, što predstavlja 45 posto izvedenih radova u ovoj fazi.

Podsjetimo, radovi na realizaciji najvažnijeg infrastrukturnog projekta za BPK Goražde intenzivirani su nakon što je potpisan ugovor o nastavku radova vrijedan 39.339.000 KM koje je Vlada FBiH osigurala u okviru Programa utroška dijela sredstava “Kapitalni transferi javnim poduzećima -Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta”.

Ugovorom sa izvođačem radova  kompanijom  “Euro – Asfalt“ d.o.o Sarajevo definisan je nastavak iskopa i ugradnja primarne podgrade glavne i servisne tunelske cijevi u dužini od oko 400 metara te ugradnja hidroizolacije, bočnih tunelskih drenaža, sekundarne (finalne) tunelske obloge u glavnoj tunelskoj cijevi u dužini od oko 1.150 metara, kao i izrada drenažnog kanala u dužini od 250 m kojim će se podzemne vode izvesti van tunela.

Ugovorom su definirani radovi na iskopu i ugradnji primarne podgrade sa južne strane iz pravca Goražda, dok se sa sjeverne strane, iz pravca Prače, radi fina obloga tunela odnosno zadnja faza.

Vlada FBiH za ovu godinu osigurala je još 50 miliona KM za izgradnju brze ceste Prača – Goražde u dužini od 18,4 km te se u skladu sa odobrenim sredstvima ugovara i obim poslova, saopćeno je iz Vlade BPK Goražde.

Povezani članci