Politika

USK I DALJE BEZ KOMESARA: SDA I NES ugrožavaju sigurnost građana

Stranke Trojke i PoMAK u USK izdale su saopštenju u kojem osuđuju odsustvo političke volje SDA I NES-a da osiguraju imenovanje policijskog komesara.

Na jsjednici Skupštine USK ponovo je propao pokušaj da se imenuje Nezavisni odbor. Iako je Komisija za izbor i imenovanja provela postupak imenovanja Nezavisnog odbora, konačni prijedlog nije dobio potrebnu većinu u Skupštini USK.

Važno je naglasiti da su svi osim jednog člana Komisije predstavnici stranka koje čine vlast na USK. No ipak ta ista vlast nije dala podršku listi koju su predložili njihovi predstavnici. Suprotno tome, stranke opozicije POMAK, SDP, NIP i Naša stranka su, s ciljem rješavanja ovog dugotrajnog problema, podržale predloženu listu iako ni na koji način nisu mogle utjecati na njeno kreiranje.

Ovim je rušenje postupka imenovanja Nezavisnog odbora postala praksa zbog koje USK već duže vrijeme nema Nezavisni odbor niti imenovanog komesara policije, za čiji izbor je upravo zadužen Nezavisni odbor.

Iz ove situacije nameću se brojna pitanja kao što su: da li se nekom ne sviđaju ljudi koji su se regularno prijavili na konkurs za Nezavisni odbor? Da li neko ne želi da uopće postoji Nezavisni odbor, jer bez tog Nezavisnog odbora ne može biti imenovan Komesar policije? Ustvari, pitanje je da li se ovim želi onemogućiti baš imenovanje Komesara policije, kao najvažnije osobe za red i sigurnost na kantonu? Najvažnije pitanje je da li će se, kako i koliko ova situacija odraziti na sigurnost građana USK?

Na sva ova pitanja odgovor bi trebale dati stranke koje na jučerašnjoj sjednici nisu glasale za imenovanje Nezavisnog odbora i to baš stranke koje čine skupštinsku većinu tj. stranke koje čine vlast na USK.

Povezani članci