Politika

MAGAZINOVIĆEV KLJUČNI KORAK: Presuđeni za ratni zločin otkupljivali svoju kaznu

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH) Saša Magazinović uputio je u proceduru Prijedlog zakona o izmjeni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojim se sprečava sadašnja mogućnost otkupa zatvorske kazne osuđenih za ratni zločin čija je izrečena kazna do godinu dana. Ovo je zabilježeno u čak osam slučajeva u posljednjih pet godina.

- Živimo u vremenu, državi i zakonskom uređenju u kome se desilo da su zatvor zamijenile novčanom kaznom osobe koje su žrtvama nanosile velike patnje, fizički zlostavljale maloljetne osobe, mučile žrtve električnom palicom, ponižavale, silovale, psihički i fizički ih maltretirale... Mogućnost 'otplaćivanja' ratnog zločina i 'kupovina slobode' u tim slučajevima je potpuno neprihvatljiva. Bez obzira na to što se radi o kaznama do godinu dana zatvora i dalje se radi o ratnom zločinu i to u budućnosti treba spriječiti - istaknuo je Magazinović kao glavni razlog za predlaganje izmjena Krivičnog zakona.

Dodao je da je u dosadašnjoj praksi zabilježeno da su mogućnost otkupa zatvorske kazne koristili pripadnici svih etničkih grupa presuđeni za krivična djela protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, tako da se zakon ne može i ne smije posmatrati iz tog ugla.

Podsjetio je da je i Vijeće ministara BiH usvojilo ove izmjene zakona 2017. godine, ali da one nikada nisu došle do Parlamenta.

- Ovo nije samo pitanje pravičnosti i morala, nego prije svega odnosa prema žrtvama ratnih zločina koji decenijama žive na margini društva. Prema međunarodnom pravu, djela ratnog zločina spadaju u najteža krivična djela i zaslužuju najteže krivične sankcije i najjaču društvenu osudu, a trenutnim zakonom se u određenim slučajevima svode na ekonomsku kategoriju - naglasio je Magazinović.

Naglasio je da je Parlament BiH već intervenirao na zakon po pitanju zamjene zatvorske kazne novčanom kada se 2018. godine bavio krivičnim djelima učešća na stranim ratištima i terorizma.

Na izmjeni zakona koji je danas upućen u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku Magazinović je radio zajedno sa TRIAL International BiH, a na osnovu preporuka Misije OSCE-a u BiH, ali prije svega na osnovu zahtjeva UN komiteta za eliminaciju diskriminacije nad ženama, koji je 2020. godine donio Odluku protiv BiH u kojoj se, pored ostaloga, od države traži da spriječi da osuđeni počinitelji ratnih zločina imaju mogućnost zamijeniti zatvorsku kaznu novčanom, prenosi Sektor za odnose s javnošću PSBiH.

Povezani članci