Politika

KINEZI ISPADAJU IZ IGRE: Kraj priče o gradnji termobloka 7 u Tuzli, put ka raskidu ugovora

Vlada Federacije BiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o tehničkoj ocjeni alternativnih ponuđača ključne opreme iz EPC Ugovora za izgradnju bloka 7-450 MW u TE Tuzla. Prihvatila je prijedlog JP Elektroprivreda d.d. Sarajevo da se odbije prijedlog novih alternativnih podizvođača ključne opreme, te da se uputi poziv EPC lzvodaču da realizuje Ugovor koji je potpisan 27.8.2014. godine sa pripadajućim aneksima.

Također je zadužila JP EPBiH da u slučaju nemogućnosti nastavka realizacije Ugovora od strane EPC lzvođača o tome obavijesti Vladu FBiH i zatraži saglasnost za raskid Ugovora po ispunjenju svih formalno — pravnih uslova, a u cilju zaštite interesa JP EPBiH i Vlade FBiH.

U informaciji Ministarstva je navedeno da je Vlada FBiH 4.11.2021. godine, zadužila JP Elektroprivreda BiH d.d. da nastavi pregovore sa EPC lzvodačem s ciljem realizacije EPC Ugovora sa novim podizvodačima ključne opreme, uz obezbjedenje najboljih uslova za JP EPBiH i Federaciju BiH, uzimajući u obzir okolnosti koje su se u međuvremenu desile. Istim zaključkom zadužena je EPBiH da oformi Stručni tim za pregovore sa EPC lzvodačem, koji će uključiti i nezavisnog konsultanta.

Elektroprivreda BiH je provela postupke javne nabavke za usluge tehničkog konsultanta za nastavak pregovora sa EPC lzvođačem s ciljem realizacije EPC Ugovora za izgradnju Bloka 7 i usluge pravnog konsultanta u vezi realizacije Ugovora o inženjeringu, nabavci i izgradnji — EPC Ugovora sa alternativnim podizvođačima ključne opreme, te je za tehničkog konsultanta izabran Konzorcij iz Slovenije, a za pravnog konsultanta izabrana je Grupa ponudača (advokatskih društava). Formirala je i Stručni tim za tehničku ocjenu alternativnih podizvodača ključne opreme EPC Ugovora za izgradnju Bloka 7, koji uključuje i nezavisnog konsultanta.

Na osnovu pregleda dostavljene dokumentacije od EPC lzvodača za predložene alternativne podizvođače ključne opreme (kotao, turbina i generator) iz EPC Ugovora, Stručni tim smatra da predloženi podizvodač za projektovanje, izradu i ugradnju kotla trenutno ne zadovoljava zahtjeve iz tendera i EPC Ugovora, jer se iz dostavljene dokumentacije ne može nedvosmisleno zaključiti da li isti posjeduje znanje i iskustva na izgradnji postrojenja za kotao ložen lignitom u prahu koji su neophodni za uspješnu realizaciju Projekta.

U informaciji Ministarstva je također istaknuto da su Uprava i Nadzorni odbor EPBiH na održanim sjednicama prihvatili zaključke Stručnog tima, da je na temelju tehničke ocjene dostavljene dokumentacije utvrđeno da alternativni podizvodači ključne opreme (kotao, turbine, generator), predloženi aktima EPC lzvođača od 29.1. i 10.9.2021. godine, ne ispunjavaju uslove iz tenderske dokumentacije iz EPC Ugovora i da nisu dokazali da mogu realizirati tehničko — tehnološko prihvatljivo rješenje, te da isti ne mogu biti prihvaćeni. Uprava i Nadzorni odbor EPBiH su zatim odbili prijedlog novih alternativnih podizvodača ključne opreme i pozvali EPC lzvođača da realizuje EPC Ugovor koji je potpisan 27.8.2014. godine sa pripadajućim aneksima 1-13, bez izmjene podizvođača.

Uprava i Nadzorni odbor EPBiH su putem Federalnog ministarstva Vladi Federacije BiH dostavili lzvještaj o radu Stručnog tima za tehničku ocjenu alternativnih ponudača ključne opreme iz EPC Ugovora sa donesnim zaključcima, na saglasnost, te će po njenom dobijanju obavijestiti EPC lzvođača o neprihvatljivosti alternativnih podizvodača ključne opreme i pozvati ga da realizuje EPC Ugovor od 27.8.2014. godine sa pripadajućim aneksima 1-13, bez izmjene podizvođača.

U informaciji se također navodi da u slučaju da EPC lzvodač i nakon tri pismene opomene ne ispuni svoje obaveze koje proizilaze iz EPC Ugovora, EPBiH će obavijestiti Vladu FBiH da su se stekli uvjeti za raskid EPC Ugovora, te će nakon saglasnosti Vlade i Parlamenta FBiH, a u skladu sa odredbama EPC Ugovora, raskinuti Ugovor, uz preduzimanje svih mjera i aktivnosti na zaštiti interesa JP Elektroprivreda BiH d.d.

Informaciju o tehničkoj ocjeni alternativnih ponudača ključne opreme iz EPC Ugovora za izgradnju bloka 7 u TE Tuzla sa prijedlogom zaključaka upućena je i Parlamentu Federacije BiH na razmatranje.

Povezani članci