Društvo

PADAJU, JEDAN PO JEDAN: Nastavak suzbijanja kriminala pomoću SKY aplikacije

Četvrtu u nizu javna debata „Pravo na pravdu" koju organizuje Evropska unija u BiH u saradnji sa Generalnim direktoratom Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju okupila je danas u Sarajevu različite aktere u oblasti vladavine prava, nosioce pravosudnih funkcija, te aktiviste iz civilnog sektora.

Ta tema, kako je rekao šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH Johann Sattler, važna je ne samo za građane, već i u kontekstu evropskih integracija. U proteklim godinama, kako je dodao, svi smo svjedočili ograničenom napredku u oblasti pravosuđa. Podsjetio je da su nedavno utvrđene izmjene i dopune Zakona o VSTV-u, u dijelu koji se tiče unapređenja  integriteta, te da postoje određeni pomaci kod usvajanja zakona o sukobu interesa.

- Međutim, ono što trebamo da vidimo je usvajanje svih tih propisa u njihovoj parlamentarnoj proceduri i to u obimu i sadržaju koji je usklađen sa zahtjevima evropskih integracija - naglasio je Sattler prije današnje debate organizovane u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Još jedna tema gdje su, po njegovim riječima, uočeni pomaci u posljednje vrijeme tiče se slučajeva u vezi organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou, a uglavnom su to rezultati i dokazi koji su prikupljeni zahvaljujući sky aplikaciji. Upravo to je tema prvog panela, dok će se drugi panel baviti temeljnim pravima oko kojih nema rasprava, a čvrsto su utemeljeni u 14 ključnih proiriteta EK.

Ambasadorica Švedske u BiH Johanna Strömquist je podsjetila da je ministar vanjskih poslova Švedske prilikom svoje posjete BiH u aprilu naglasio da BiH pripada u EU, ali da nema nikakvih prečica i preskakanja, odnosno da je potrebno da se ispune svi oni kriteriji za pristupanje EU, koji uključuju Kopenhaške kriterije, a koji podrazumjevaju obaveze koje zemlja treba da ispuni  u oblasti demokratije, vladavine prava i ljudskih prava.

- EU nije samo unija 27 zemalja članica, već i unija vrijednosti. Istovremeno, EU je itekako snažan  akter ne samo na našem kontinentu, već i na globalnom planu – navela je  Strömquist.

Pitanja demokratije, vladavine prava i ljudskih prava su, kako je dodala, jedan od prioriteta tokom švedskog predsjedavanja Evropskim vijećem.

- Naša želja je da nastavimo raditi sa našim partnerima iz BiH, koja sada ima kandidatski status, i nadam se još intenzivije u vezi tih pitanja – dodala je Strömquist.    

Četvrta javna debata predstavlja forum građana koji ima za cilj da naglasi centralni značaj vladavine prava i temeljnih sloboda za građane u kontinuirano izazovnom političkom kontekstu. Teme o kojima će se razgovarati tokom debate vezane su za jačanje integriteta pravosudnog sistema, ispunjenje očekivanja građana u vezi borbe protiv korupcije i osiguranje zaštite temeljnih sloboda koje predstavljaju konkretne izazove za civilno društvo, ali i jasne obaveze za vlasti i pravosudne institucije.

Povezani članci