Društvo

JUTARNJA DRAMA U PARLAMENTU FBiH: Marin Vukoja je novi sudac Ustavnog suda

Na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH u okviru tačke „izbori i imenovanja“ Marin Vukoja je izabran na poziciju sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

To je odlučeno na osnovu 51 glasa za, 38 protiv i bez sudržanih. Izborom Vukoje Ustavni sud BiH nije popunjen, ali neće više funkcionirati na rubu kvoruma.

Tokom rasprave o izboru sudije Ustavnog suda BiH najviše je raspravljala opozicija jer je smatrala da se ovakav proces izbora nije trebao izvršiti budući da je poslanici ponuđeno samo jedno ime sa Rang liste, najviše pozicionirani, a to je bio Marin Vukoja.

Poslanici opozicije istakli su da procedura nije izvršena na dobar način te da se čitav postupak trebao ponoviti i sačekati, između ostalog, mišljenje Venecijanske komisije.

Zbog negodovanja da se Vukoja imenuje na funkciju sudije Ustavnog suda BiH opozicija je najavila su da će uložiti apelaciju i žalbu Ustavnom sudu.

Uoči rasprave predsjednik Radne grupe za provođenje postupka izbora sudije Ustavnog suda BiH, i ujedno potpredsjedavajući Predstavničkog doma, Mladen Bošković, izvijestio je poslanike o radu Radne grupe koja je provela postupak izbora jednog sudije Ustavnog suda BiH.

Ova pozicija ostala je upražnjena nakon što je bivši predsjednik Ustavnog suda BiH Mato Tadić 14. februara 2022. godine pokrenuo postupak izbora sudije Ustavnog suda BiH, zbog odlaska u starosnu penziju.

Radna grupa je, između ostalog, kako je podsjetio Bošković, obavila razgovor sa svim kandidatima, koje je i bodovala. Zatim je sačinjena Rang lista, prema kojoj je prvorangirani Marin Vukoja. Njega je na kraju Komisija za izbor i imenovanje predložila kao jedini prijedlog za izbor sudije Ustavnog suda BiH.

Radna grupa je formirana 6. juna 2002. godine u sastavu Mladen Bošković, lsmet Osmanović i Samer Rešidat, članovi Komisije za izbor i imenovanje Predstavničkog doma, te predstavnicj Udruženja sudija Federacije BiH: Hakija Zajmović i Božana Banduka.

Na javni konkurs prijavilo se 14 kandidata, jedna prijava je bila nepotpuna te je odbačena. Intervjui su obavljeni sa 10 kandidata jer troje nije željelo pristupiti tim razgovorima, a to su bili Bariša Čolak, Mirko Milićević i Ivan Milićević.

Rang lista je sačinjena po sposobnostima kandidata, prema kojoj se na prvom mjestu nalazi Marin Vukoja sa 46, 50 bodova, zatim ga slijedi Sanela Gorušanović-Butigan sa 45 bodova, a trećerangirani je Ivo Rozić sa 43,50 bodova. Svi kandidati koji su učestvovali u intervjuu, istaknuli su da su hrvatske nacionalnosti.

Nakon što je utvrđena Rang lista zasjedala je Komisija za izbor i imenovanje, koja je Marina Vukoju na kraju predložila da se izabere za sudiju Ustavnog suda BiH.

Povezani članci