Društvo

"ČEŠLJAO" SE DEDIĆEV RAD: Poticaje u poljoprivrediu nisu svi opravdali, nema zabrane apliciranja

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine uradio je Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH. u vrijeme dok je njime rukovodio SDA-ov Šemsudin Dedić.

U izvještaju postoji dio ‘osnova za mišljenje s rezervom’ u kojem Ured kaže da ne može potvrditi opravdanost dodjele poticaja po osnovu proizvodnji i ostalih podrški u prethodnoj godini u iznosu od 126.254 KM za korisnike koji su prekršili uslove na osnovu kojih su ostvarili poticaje u 2021. godini.

“Zbog načinjenih prekršaja Ministarstvo je trebalo izdati rješenja o zabrani apliciranja u skladu sa članom 49. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju”, navode iz Ureda.

Dodaju da izdavanje rješenja o odbijanju prava na poticanje po modelu ruralnog razvoja iz 2012. godine nije izvršeno efikasno, u skladu sa Zakonom o upravnom postupku FBiH, što je imalo za posljedicu da do okončanja revizije još uvijek nije izdato 70 od ukupno 242 rješenja, iako je sa 31. 12. 2021. godine utvrđeno da nema potencijalnih obaveza po ovom osnovu.

Ured je, također, skrenuo pažnju na sljedeća pitanja:

“Obračun poreza i doprinosa na isplaćene naknade članovima komisija nije imao tretman prihoda od nesamostalne djelatnosti u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o doprinosima zbog mišljenja Federalnog ministarstva finansija i ograničenja postojeće aplikacije za obračun plaća i naknada u Trezoru FBiH”.

Nadzor i kontrola kantonalnih poljoprivrednih inspektora i dodatna kontrola federalne poljoprivredne inspekcije, u saradnji s kantonalnom, nisu vršeni u obimu predviđenom članom 27. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, smatraju iz Ureda.

Dodaju da revalorizacija stalnih sredstava nije izvršena jer Federalno ministarstvo finansija kroz modul stalnih sredstava nije osiguralo tehničke preduslove.

“Budžetski korisnici, u skladu sa Uredbom o računovodstvu budžeta u FBiH, Pravilnikom o knjigovodstvu budžeta u FBiH i Računovodstvenim politikama za federalne budžetske korisnike i trezor, vrše revalorizaciju ako je inflacija na godišnjem nivou, mjerena rastom cijena, viša od 10% ili 10% i više, kumulativno od posljednje promjene vrijednosti sredstava. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, rast cijena proizvođača industrijskih proizvoda u 2022. godini iznosio je 17,4%”.

S obzirom na to da Federalno ministarstvo finansija nije definisalo knjigovodstveno evidentiranje, finansijsko izvještavanje i godišnji obračun za razvojno-investicijske projekte koji se realizuju putem projektnih računa, Ministarstvo nije uspostavilo knjigovodstvene evidencije i finansijsko izvještavanje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH i Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u FBiH, dodaje se u Izvještaju.

Povezani članci