Društvo

BITKA ZA RONDO: Park centar na čekanju, stanari žele sačuvati autentičnost

Ministarstvo građenja i prostornog uređenja Hercegovačko - neretvanskog kantona po žalbi stanovnika susjednih kuća, poništilo je urbanističku suglasnost za 'Park centar' koji investitor želi graditi uz park Zrinjevac, te vratilo predmet Odjelu za urbanizam i građenje Grada Mostara na ponovni postupak.

U obrazloženju rješenja Ministarstva prostornog uređenja, uz ostalo navodi da se Odjel za urbanizam i građenje oglušio na činjenicu da im je Zavod za zaštitu kulturno-istorijske baštine uputio informaciju da postoji status zaštite kulturno-istorijskog dobra Ambijentalne cjeline Rondo, koja se nalazi na Listi peticija Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, a u čijoj zoni je uz Šetalište Nikola Šubić Zrinski planirana gradnja stambeno - poslovnog objekta, a što je suprotno prioritetnim smjernicama iz važećeg Prostornog plana za HNK. 

Stanari okolnih objekata koji se protive ovom projektu ističu da je očito da navedeni projekt ima povlašteni status u odnosu na susjede. Navode da je utvrđenim koeficijentima izgrađenosti i iskoristivosti nadležni organ išao u korist investitoru, a na uštrb vlasnika susjednih parcela, pa čak i po cijenu kršenja važećih pozitivnih propisa.

Drugi stanovnik ističe da mu nije bio dostavljen cjelovit idejni projekt na temelju kojega je rađena stručna ocjena, iako su to usmeno i pismeno tražili. Žalitelji, između ostalog ističu da su bili zatečeni i iznenađeni gabaritima megalomanskog idejnog rješenja stambeno-poslovnog objekta 'Park Centar', a da je Odjel za urbanizam na njihove prigovore odgovarao samo kozmetičkim izmjenama. Žalitelj ističe da je ulagao prigovor na katnost objekta, njegovu visinu, udaljenost od njegove parcele, te naglašava da udaljenost planiranog objekta treba biti minimalno kolika je i visina objekta. Ministarstvo u rješenju utvrđuje da su žalbe žalitelja osnovane. 

Kako su u ovom dijelu mahom porodične kuće, ali i vrijedni objekti iz austrougarskih vremena, stanari žele da se gradnja uskladi sa stilom gradnje u ovom dijelu grada, a projekt reducira. Vlasnici kuća iz Ulice kneza Mihajlo Višević Humski, te Nikola Šubić Zrinjski ustrajni su u borbi protiv ovog objekta, a što je vidljivo i iz rješenja. Gigantski objekt nema ni pristup, a da bi isti dobio, moralo bi se izmještati groblje u Liska ulici. 

Povezani članci