Politika

PRAVDA POBIJEDILA: Istorijska presuda za Dragičevića, ali i sve koji RS diskriminira

Osnovni sud u Banja Luci donio je prvostepenu presudu u korist Davora Dragičevića, oca ubijenog Davida Dragičevića, koji je tužio Republiku Srpsku zbog diskriminacije te naredio da mu se isplati odštetni zahtjev u visini od 5.000 konvertibilnih maraka.

Davor Dragičević je Republiku Srpsku tužio zbog višestruke, kontinuirane i neposredne diskriminacije koja je učinjena neposredno putem MUP-a RS-a.
 On je odštetnim zahtjevom tražio nadoknadu u iznosu od 3.000 maraka, ali i sudsku odluku kojom će policiji biti zabranjena daljnja diskriminacija. Analiza dokaza Osnovni sud u Banja Luci je presudom je obavezao tuženu RS da Dragičeviću po osnovu naknade nematerijalne štete isplati 5.000 maraka. 

"Analizom dokaza sud je utvrdio da je tužitelj učinio vjerojatnim da je tužena prema njemu izvršila diskriminaciju. Sud je utvrdio da tužena nije dokazala da nije došlo do diskriminacije, a na njoj je, shodno citiranoj odredbi zakona, bio teret dokazivanja navedene činjenice", piše između ostalog u presudi Osnovnog suda u Banja Luci.

Sud u presudi navodi i da je iz iskaza tužioca i saslušanih svjedoka utvrđeno da su u suglasnosti sa izvedenim materijalnim dokazima i video materijalima, odnosno da je tužitelj "učinio vjerojatnim" da tužena putem pripadnika MUP-a vrši neposrednu diskriminaciju prema tužiocu, tako što ga stavlja u nepovoljan položaj u odnosu na ostale građane ograničavajući mu pravo pristupa javnim prostorima.

 "Ovo je povijesna presuda kako za mene tako i za grupu 'Pravda za Davida', ali i za sve građane Bosne i Hercegovine i da se jednom kaže dosta je ali i da posluži, nadam se, presuda i kao pravni lijek. Da se jasno kaže da se ne mogu pripadnici MUP-a na ovakav način ophoditi ni prema jednom građaninu", rekao je Dragičević. 

 Dozvoljena je žalba U obrazloženju presude sudac Miloš Čizmović se, između ostalog, pozvao i na tekst Detektora, "Diskriminacija i targetiranje banjalučkih aktivista ostali nekažnjeni" koji je objavljen u lipnju 2021. godine. Na prvostepenu presudu dozvoljena je žalba Okružnom sudu u Banja Luci. Ranije su pravosnažno presudu po tužbi zbog diskriminacije protiv Republike Srpske dobile aktivistkinje "Pravde za Davida" Sofija Grmuša i Aleksandra Ninić Vranješ. Vrhovni sud Republike Srpske je u prosincu 2022. odbio, kao neosnovan, zahtjev Pravobranilaštva RS-a za revizijom te presude. Presuda još nije provedena. Republiku Srpsku su zbog diskriminacije tužili i majka Davida Dragičevića Suzana Radanović i aktivista "Pravde za Davida" Ozren Perduv. Ti procesi su u toku.

Povezani članci