Društvo

VLAST IZBJEGAVA PROVJERU DIPLOMA: Lažnjaka ima u sudovima, školama, policiji, ministarstvima, provjeru otežava i uništena dokumentacija tokom rata

Državna Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije još 2017. godine počela je proces revizije diploma u javnom sektoru ali on nikad nije završen jer većina kantona, kao ni RS, nije dostavila tražene podatke.Tamo gdje jeste lažne diplome su otkrivene u sudovima, vrtićima,ministarstvima, zatvorima....

Zvanično je Agencija u maju 2019. od timova za borbu protiv korupcije zatražila da na svim nivoima vlasti pokrenu ovaj proces, dosad su dobili samo izvještaje da je to i urađeno od Antikorupcijskog tima Vlade FBiH, Radnog tijela Vlade USK-a, Tima za sprječavanje korupcije ZDK-a i Tima Vlade SBK-a/KSB-a.

Dosad su pronađene 92 nevjerodostojne diplome u federalnim institucijama i tijelima, federalnim organima uprave i upravnim organizacijama, javnim poduzećima i ustanovama čiji je osnivač FBiH, te privrednim društvima u većinskom vlasništvu FBiH.

U JP BH Pošta pronađeno je 20, u Službi za zajedničke poslove organa i tijela FBiH 16, u Lutriji BiH i JP Željeznice FBiH po deset, u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Drin osam, u Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje pet, u JP Međunarodni aerodrom Sarajevo četiri, u JP Elektroprivreda HZ-HB d. d. Mostar, BH Telecomu Sarajevo i Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići po tri, u Poreznoj upravi FBiH dvije te Financijsko-informatičkoj agenciji, Ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i KPZ-ovima Sarajevo, Orašje i Zenica po jedna.

Lažnjaci i u vrtićima

- Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH počela je proces revizije diploma 2017. godine aktom koji je upućen Vijeću ministara BiH. U maju 2019. godine Agencija je poslala inicijativu za pokretanje revizije diploma prema svim tijelima za sprečavanje korupcije u BiH. Do sada je izvještaj o provedenoj reviziji diploma Agenciji dostavio Antikorupcijski tim Vlade FBiH, izjavila je Sanita Sivić, stručna savjetnica za odnose s javnošću u Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciji borbe protiv korupcije.

Radno tijelo Vlade Unsko-sanskog kantona od 2019. godine do danas, u skladu sa uputstvom o provjeri vjerodostojnosti diploma, Sektoru kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova USK-a proslijedilo je na mjerodavno postupanje dokumentaciju za 52 osobe, a koju je zaprimilo od institucija koje su vršile provjere.

Među ustanovama za koje je utvrđeno da imaju uposlenike za koje nije potvrđena vjerodostojnost diplome su: Kantonalni sud, općinski sudovi u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši i Sanskom Mostu, Kantonalno tužilaštvo, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, domovi zdravlja Sanski Most, Ključ, Bužim, Cazin i Bosanski Petrovac, Opća bolnica u Sanskom Mostu, Zavod zdravstvenog osiguranja, Kantonalna bolnica, Javna ustanova socijalno-pedagoška zajednica, JU Dječiji vrtić Bihać, JU Dječije obdanište Bosanska Krupa, JU Dječiji vrtić Ljiljan Ključ, osnovne škole 1. mart, Vrnograč, Brekovica, Cazin 1 i Prva osnovna škola Velika Kladuša i Mješovita srednja škola Bosanski Petrovac.

U postupku revizije diploma zaposlenika u institucijama i ustanovama Zeničko-dobojskog kantona do sada je izvršena provjera ukupno 8.469 diploma/svjedodžbi, od kojih je potvrđena vjerodostojnost za 8.039 diploma/svjedodžbi. Za 26 diploma/svjedodžbi nije mogla biti izvršena provjera jer je tokom rata dio dokumentacije i matičnih knjiga uništen, te uprave tih obrazovnih ustanova nisu imale mehanizam potvrde tih diploma, dok za 33 diplome/svjedodžbe nije mogla biti potvrđena vjerodostojnost.

Povezani članci