Društvo

TADIĆ SAZNALA KAZNU: Komisija VSTV-a proglasila odgovornom tužiteljicu Tužilaštva BiH

Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), proglasila je odgovornom tužiteljicu Tužilaštva BiH Gordanu Tadić za objavljivanje neistinitog sadržaja na profilu na društvenoj mreži „Facebook“ i izrekla joj disciplinsku mjeru „Smanjenje plaće za 30 posto na period od 12 (dvanaest) mjeseci“.Naime, tužena je javnom objavom na društvenoj mreži „Facebook“, koristeći jezik neprimjeren funkciji koju obavlja, iznijela, između ostalih, neistinite navode o sadržaju razgovora i povodu održavanja sastanka između članova Vijeća te tužene i predsjednika Suda Bosne i Hercegovine, navodeći da je na održanom sastanku vršen pritisak članova Vijeća da tužena, tada glavni tužilac, ustupi određene predmete Tužilaštva Bosne i Hercegovine drugom tužilaštvu, nakon čega ne bi bio pokrenut disciplinski postupak protiv tužene. Navedena objava tužene je od strane medija prenesena u javnom medijskom prostoru pobuđujući interes i komentare javnosti, na koji način je dovela u pitanje autoritet i nepristrasnost Vijeća i pravosuđa u cjelini te narušila dignitet pravosudne funkcije, saopšteno je iz VSTV-a BiH.

Dodaje se da je, u vezi sa navedenim, tužena počinila disciplinski prekršaj iz člana 57. tačka 22. Zakona o VSTV-u BiH „ponašanje u sudu ili tužilaštvu i izvan suda i tužilaštva koje šteti ugledu tužilačke funkcije“ pa se tuženoj, u skladu sa članom 58. i 59. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, te u skladu sa Smjernicama za određivanje disciplinskih mjera u disciplinskim postupcima, za navedeni disciplinski prekršaj izrekla disciplinska mjera smanjenje plaće za 30 posto na period od 12 mjeseci.

Na navedenu odluku Prvostepene disciplinske komisije postoji mogućnost žalbe Drugostepenoj disciplinskog komisiji VSTV-a BiH, stoji u saopštenju.