Društvo

NOVA AKVIZICIJA TUZLANSKOG MILIONERA: Sarajevska kompanija prihvatila ponudu Binga

Napominje se da ovo mišljenje ne predstavlja savjet dioničarima. Na koncu, svaki od njih posebno odlučuje da li će svoje dionice prodati.

Nadzorni odbor i Uprava firme TP Distributivni centar Sarajevo (TPDC) dali su pozitivno mišljenje na ponudu za preuzimanje od strane kompanije Bingo.

– Smatramo da je ciljana ponuđena cijena prihvatljiva – navodi se u mišljenju NO-a i Uprave.

Pozitivna ocjena se daje i kada je riječ o namjerama ponuđača u vezi s budućim poslovanjem firme.

– Ne očekuju se negativne posljedice u politici zapošljavanja niti generalno u pogledu radon-pravnog statusa zaposlenika, ističu.

Na koncu, iskazan je konačan pozitivan stav.

– Imajući u vidu cjelukupnu ponudu za preuzimanje, te namjeru ponudioca u vezi s preuzimanjem ciljnog društva, Uprava društva i Nadzorni odbor smatraju da je ponuda prihvatljiva i podržavaju je, zaključuje se.

Napominje se da ovo mišljenje ne predstavlja savjet dioničarima. Na koncu, svaki od njih posebno odlučuje da li će svoje dionice prodati.

Inače, Bingo je vlasnik 141.038 dionica emitenta, što predstavlja oko 43 posto udjela u vlasništvu.

Ponuda za preuzimanje se odnosi na 186.888 redovnih dionica što predstavlja oko 57 od ukupnog broja dionica, nominalne vrijednosti 100 KM, koje u trenutku davanja ponude za preuzimaje nisu u vlasništvu ponuditelja.

Ponuđena cijena po jednoj dionici iznosi 27 KM, što predstavlja 27 posto od nominalne vrijednosti dionica. Drugim riječima, ako bi svi dioničari prihvatili ponudu, Bingo bi morao isplatiti oko 5 miliona KM za puno vlasništvo u sarajevskoj kompaniji.

Drugi najveći vlasnik TPDC-a kompanija Voleta iz Gruda Petra Ćorluke, koja ima 24,5 posto dionica.