Društvo

MRDA BANCI VRDA: Strujom štiti nekretnine od pljenidbe

Bobar Banka u stečaju mjesecima bezuspješno pokušava da, na osnovu sudske odluke za nevraćeni kredit od 326 hiljada KM, preuzme nekretnine od farme „Panifleks“ sa Pala, u vlasništvu porodice Ljubomira Mrde.

Kamen spoticanja je solarna elektrana postavljena na krov štale od 790 kvadrata koja je pripala banci, a koju je instaliralo preduzeće „M Farm“ takođe sa Pala.

Direktor „M Farm-a“ je Vladmir Minić, Mrdin blizak prijatelj i saradnik koji je sa „Panifleksom“ imao ugovor o najmu i koji na sve načine pokušava zadržati elektranu na krovu i tako pomoći da banka ne zaplijeni imovinu.

Minić je prvo u maju ove godine banci poslao ponudu da on za 38.000 maraka kupi objekat koji je inače procijenjen na više od 97.000 maraka, što je Odbor povjerilaca odbio.

Zatim je prije dvije sedmice ponovo poslao ponudu tražeći objekat u najam nudeći da mjesečno plaća kiriju od 300 maraka uz obavezu da ga čuva i održava sve dok se njegov status konačno ne riješi.

Povjerioci banke su ga ponovo odbili. Naime, pored cijene, za koju smatraju da je niska, nisu željeli da iznajmljuju objekat u čiji posjed nisu ni ušli.

Posao oko primopredaje je trebao biti okončan još u martu ove godine kada je banka obavijestila porodicu Mrda da planira da preuzme svoj objekat na koji se upisala kao vlasnik.

Oni su na to prvobitno pristali. Pisanim putem su javili da se na lice mjesta može doći 23. marta radi primopredaje, ali do nje nije došlo.

„Predstavnik „Panifleksa“ se nije pojavio na licu mjesta već su tog dana u Praču poslali advokata Sanelu Gorčić i nekoliko drugih lica koj su odbili da predaju nekretnine banci, navodeći da postoje smetnje koje se tiču elektroinstalacija, a koje nisu predmet dosude“, navodi se u dopisu koji je stečajni upravnik Bobar banke Dušanka Novaković poslala Odboru povjerilaca.

Ona dodaje da je zbog odbijanja, u međuvremenu nadležnom sudu podnesen zahtjev za prinudno uvođenje u posjed.

Sud za sada nije zakazao ročište po tome.

Sa druge strane, svjesna je stečajna upravnica da bi proces skidanja elektrane bio složen i zahtjevan, te nimalo jeftin.

„Imajući u vidu da bi banka bila zasigurno u obavezi da prilikom bilo kakve demontaže predujmi troškove uklanjanja instalacija koje nisu njeno vlasništvo i dobije odgovarajuće saglasnosti i odobrenja od strane regulatora, a da bi troškovi bili enormni, stečajni upravnik zaključuje da bi bilo svrsishodno u datom slučaju, ukoliko se nekretnine predaju u posjed banci dobrovoljno, zaključi ugovor o zakupu po cijeni koja se definiše na raspravi“, predlaže Novakovićeva.

Odbor povjerilaca je njen prijedlog uvažio i odredio da se u slučaju preuzimanja nekretnine, ona može izdati mjesečno za 500 maraka bez PDV-a.

Inače, kako su u ovoj banci utvrdili objekti „Panifleksa“ se ne koriste za obavljanje stočarske proizvodnje, što je bila jedna od njihovih osnovnih djelatnosti, već isključivo za proizvodnju struje.

„Panifleks“ je inače u vlasništvu Mrdine supruge Borke, a svi računi su im blokirani još od 2019. godine.

Povezani članci