Društvo

KORAK NAPRIJED: Općina otvara prihvatnu stanica za žrtve nasilja

Zaštita žrtava nasilja je tema koja je nažalost u posljednje vrijeme ponovo aktuelna upravo zbog brojnih nemilih događaja koji su se desili u Bosni i Hercegovini. S obzirom na važnost pružanja podrške osobi koja preživi nasilje, Travnik će postati prva općina u Srednjobosanskom kantonu koja će osposobiti prihvatnu stanicu za sve one koji budu trebali ovakav vid pomoći.

Naime, riječ je o izmiještanju i opremanju prostorije koja je prije u te svrhe funkcionisala pri Centru za socijalni rad općine Travnik. Načelnik Travnika Kenan Dautović je  pojasnio detaljnije o čemu je riječ i naglasio da je izuzetno važno da se, kada je riječ o pomoći žrtvama nasilja, konkretno nastavi sa radom na terenu.

"Planovi i strategije su važni, ali je rad na terenu najvažniji. Travnik trenutno ima Centar za socijalni rad gdje je neko od klijenata koji je imao doživotno izdržavanje ostavio jedan stan u centru grada i mi smo procijenili da jedna soba koja je korištena za te svrhe u prethodnom periodu nije dovoljna pa je u toku renoviranje tog stana i opremanje i on će služiti kao privremeni smještaj jer Travnik nema sigurnu kuću i ukoliko bi se ona osnovala to bi bilo u nadležnosti Srednjobosanskog kantona, a ne grada koji nema mogućnost za to. Prvih 48 sati su zapravo najbitniji za žrtvu nasilja tako da u tom smislu mislim da ćemo jednostavno napraviti jednostavno dobar iskorak", naveo je Dautović.

Nakon što se osposobi prihvatna stanica, kroz dežurstvo od 24 sata će biti na usluzi građanima u potrebi. S obzirom na sve češće prijave slučajeva nasilja u porodici bilo je neophodno da se prihvatna stanica osposobi u punom kapacitetu budući da ona postojeća nije bila dovoljna.

Govoreći o nasilju, prvi čovjek Travnika je naglasio da ono nastaje u samoj porodici i da je to prva adresa od koje treba početi sa njegovim iskorjenjivanjem.

"Ukoliko dijete živi u porodici u kojoj je nasilje prirodna stvar realno je za očekivati da će onda ono kada odraste demonstrirati tu vrstu nasilja. Pošto se radi o višesektorskom pristupu mi smo u Općini prije nekoliko godina formirali jedan multidisciplinarni tim gdje pored općinske službe i policije učestvuje i tužilaštvo, sudstvo, Centar za socijalni rad, Centar za mentalno zdravlje, nevladin sektor i svi oni koji imaju ili mogu imati veze sa zaštitom prava djeteta u skladu sa zakonom i mi nastojimo identificirati djecu koja imaju devijantno ponašanje pa čak i nasilno. I budući da znamo da je to nešto što dolazi iz kuće nastojimo to na vrijeme prepoznati i djelovati. Tako u našem centru za edukaciju mladih u nevladinoj organizaciji koji se zove ‘Stariji brat i starija sestra’ gdje naši mladi volonteri koji su nešto stariji zapravo igraju ulogu braće i sestara toj djeci koja su pomalo zapuštena u tom smislu. Nasilje nastaje u samoj porodici i to je prva adresa gdje ga trebamo suzbijati, a nakon toga slijedfe vrtići, škole i ostale ustanove kako ne bismo imali generacije koje imaju problema sa nasiljem", istakao je sagovornik.

Poručio je i to da je Općina Travnik opredijeljena za osiguravanje zdravog i sigurnog okruženja te da Akcijski plan predstavlja nastavak provođenja lokalne javne politike u oblasti zaštite žrtava nasilja.

Povezani članci