Društvo

KAD DRŽAVA POGRIJEŠI: 3.000 maraka državnom zastupniku Šemsudinu Mehmedoviću zbog nezakonitog hapšenja

Državni sud je donio presudu kojom je Bosna i Hercegovina dužna isplatiti naknadu nematerijalne štete zastupniku Šemsudinu Mehmedovću u iznosu od 3.000 konvertibilnih maraka, po osnovu pretrpljene duševne boli zbog povrede ugleda i časti, izazvanih hapšenjem i istragom za ratne zločine na području Tešnja. 

Država je presudom dužna platiti i troškove postupka u iznosu od 1.485 KM. Tužbeni zahtjev u preostalom iznosu od 27.000 maraka se odbija zbog neosnovanosti, navodi se u presudi koju je Odbrana Mehmedovića dostavila BIRN-u BiH na uvid.

Nakon što je tužio Bosnu i Hercegovinu zbog duševne boli izazvane hapšenjem i istragom protiv njega za ratne zločine počinjene u Tešnju, Mehmedović, zastupnik Parlamentarne skupštine BiH, u završnoj riječi je zatražio naknadu nematerijalne štete u iznosu od 30.000 KM.

Prilikom odmjeravanja visine naknade nematerijalne štete, kako je navedeno u presudi, Sud je zaključio da dosuđen iznos od 3.000 KM predstavlja pravičnu satisfakciju tužitelju za pretrpljene duševne bolove zbog povrede časti i ugleda. Pri odmjeravanju su u obzir uzete sve okolnosti slučaja, koje su se mogle cijeniti u ovome postupku, a koje su uticale na prirodu, težinu i trajanje duševnih patnji kod tužitelja, navodi se u presudi.

- Sud je cijenio i okolnosti samog hapšenja tužitelja od strane više naoružanih i maskiranih pripadnika Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), koje se odvijalo pred njegovom kćerkom i malodobnim unukom, uz pretresanje stana kao i samog tužitelja, zatim njegovo odvođenje do vozila i stavljanje lisica na ruke, uz obustavljanje saobraćaja u ulici u kojoj se nalazilo vozilo sa upaljenim rotirajućim svjetlima. Cijenila se i činjenica da se sve opisano dešavalo na očigled građana i novinara, što je potvrđeno kao istinito po tužitelju i njegovoj kćerci, čijim iskazima je Sud poklonio vjeru - navodi se u presudi.

Prema presudi, opisane okolnosti nastupa pripadnika SIPA-a spram Mehmedovića morale su imati degradirajući efekt na što tužba s pravom ukazuje.

- Zbog svega navedenog tužitelj je trpio duševnu bol sa različitim psihološkim sadržajima zbog povrede ugleda i časti u vidu nelagode, ljutnje, strepnje, razdražljivosti, sniženog raspoloženja, dekoncentracije, te niza psihosomatskih tegoba, a sve u okviru anksiozno-depresivne reakcije kao subjektivno emocionalnog odgovora na označene optužbe kao izuzetan stresorni okidač - opisano je u presudi Suda BiH.

Branilac Nermin Vila kaže kako je ovom presudom utvrđeno da je čitav postupak tokom hapšenja Mehmedovića bio nezakonit.

- S obzirom da je čovjek kao svjedok trebao doći da svjedoči u drugom predmetu, a onda je direktor SIPA-e iskoristio svoja nezakonita ovlaštenja da ga na takav način hapsi. Poenta je da nije bitno radi li se 100 ili 3.000 maraka, sve novce sa kamatama će po dobijanju uplatiti u humanitarne svrhe, kao pomoć ljudima koji prolaze kroz takve političke torture - rekao je Vila za BIRN BiH.

Na ovu odluku dozvoljena je žalba Apelacionom odjeljenju Suda BiH u roku od 30 dana

Povezani članci