Pozitiva

CIJELA BANJALUKA U SARAJEVU: Glavni grad BiH ruši turističke rekorde

U Bosni i Hercegovini u mjesecu januaru 2024. turisti su ostvarili 90.614 posjeta, što je manje za 18,5% u odnosu na decembar 2023. i za 2,9% više u odnosu na januar 2023. godine.

Turisti su ostvarili 212.251 noćenja (ekvivalent svih stanovnika Banjaluke), što je manje za 1,9% više u odnosu na januar 2023. godine.

U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 36,2% dok je 64,8% učešće stranih turista.

Broj noćenja domaćih turista manji je za 12,1% u odnosu na decembar 2023. i veći za 3,9% u odnosu na januar 2023. godine.

Broj noćenja stranih turista veći je za 7,0% u odnosu na decembar 2023. i veći za 0,8% u odnosu na januar 2023. godine.

U strukturi noćenja stranih turista u januaru 2024. najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (34,4%), Srbije (19,5%), Turske (6,9%), Crne Gore (6,6%), Slovenije (6,4%) i Njemačke (3,0%) što je ukupno 76,8%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 23,2% noćenja.

Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu su turisti iz Luksemburga sa 5,5 noći, Estonija sa 4,6 noći, Rumunija i Južnoafrička republika sa po 4,2 noći, te Grčka, Malta i Egipat sa po 4,0 noći, u prosjeku.

Turistima je u januaru 2024. u Bosni i Hercegovini bilo na raspolaganju 19.178 soba, apartmana i mjesta za kampiranje što je što je za 6,0% više u odnosu januar 2023. i 42.382 raspoloživa kreveta što je više za 6,3% u odnosu na isti mjesec 2023. godine.

U januaru 2024. u okviru djelatnosti – Hoteli i sličan smještaj turistima je bilo na raspolaganju ukupno 17.857 soba i apartmana što je za 6,4% više u odnosu na januar 2023. i 38,071 kreveta što je za 6,7% više u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Neto stopa iskorištenosti soba u januaru 2024. iznosila je 29,3%, a stalnih kreveta 25,1%, dok je u januaru 2023. stopa iskorištenosti soba iznosila 23,5%, a stalnih kreveta 18,0%.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 97,6%.

Povezani članci