Politika

HADŽIKADIĆ UDARIO NA TUŽILAŠTVO: Neprihvatljivo je da pravosuđe toleriše kršenje Ustava BiH, dokaz je odnos prema neustavnom Danu RS-a

Predsjednik Platforme za progres Mirsad Hadžikadić podnio je krvičnu prijavu zbog kršenja odluke Ustavnog suda BiH 10. januara ove godine. Kao čovjek koji vjeruje u sistem, želio je kaže  zaštiui državu tražiti tamo gdje bi ta zaštita morala biti prioritet – u našem pravosuđu. Neće odustati.

Međutim, 09. juna Tužilaštvo BiH je donijelo Naredbu o neprovođenju istrage u ovom predmetu, zbog čega je koalicija Država! uputila Pritužbu Uredu tužioca.

Faktički, ovakav odgovor Tužilaštva kaže da ponašanje javnih dužnosnika nije obuhvaćeno Odlukom Ustavnog Suda BiH kojom je došlo do ukidanja i stavljanja van snage člana 2. stava (1) Zakona o Danu Republike Srpske. To znači da javni dužnosnici imaju pravo kršiti odluke Ustavnog suda, a samim tim i ugrožavati kompletan ustavno – pravni poredak vlastite države koju predstavljaju, što je neprihvatljivo. 

Ovakvo tumačenje Krivičnog zakona BiH je naivno i formalističko, a ne suštinsko, što nije u skladu sa ulogom Tužilaštva BiH. Dalje, ovakvo tumačenje vodi ka amnestiranju neustavnosti i vrijeđa sve žrtve diskriminacije kada je u pitanju proslava 9. januara.

Kao građanin Bosne i Hercegovine, ne mogu razumjeti ovakav stav Tužilaštva. Pravosuđe je osnovni zaštitni mehanizam svake države i svakog građanina koji u njoj živi. 

Našu borbu smo nastavili upućivanjem Pritužbe, a na procesu ćemo insistirati sve dok ne iscrpimo sve pravne lijekove koje budemo imali na raspolaganju.