Društvo

MLADI ŽELE SVOJU PRIJESTOLNICU: Takmičenjem gradova poboljšati politike

Grad Sarajevo je jedan od finalista takmičenja za evropsku prijestolnicu mladih za 2026. godinu. Inspirisani ovim uspjehom, učesnici programa „Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima Haris Sadžak, Ajna Mešić, Alma Ramić i Dženan Sejdinović“ osmislili su prijedlog projekta pod nazivom BHYC – Bosnian and Herzegovinian Youth Capital (Prijestolnica mladih Bosne i Hercegovine).

 U protekla tri mjeseca BHYC ekipa radila je na osmišljavanju  koncepta projekta, kako će izgledati aplikacija za gradove, te koji kriteriji će biti razmatrani prilikom ocjenjivanja i dodjeljivanja titule. Nakon kreiranja prijedloga, koncept i ideju projekta predstavili su  institucijama i organizacijama koje bi bile mogući partneri na realizaciji projekta.

Za sada im je podršku dalo Vijeće mladih Federacije BiH, koje su im kako navode, i simboličan partner  na projektu. Primarni cilj projekta je analizirati kako i koji gradovi u Bosni i Hercegovini ulažu u svoje mlade po evropskim standardima, te šta se može i treba unaprijediti kako mladi ljudi ne bi odlazili iz svoje zemlje. 

BHYC predlaže koncept održavanja redovnih takmičenja za gradove u Bosni i Hercegovini u nekoliko kategorija kao što su podrška omladinskom aktivizmu i omladinskom organizovanju, obezbjeđivanje prostora za mlade i rad sa mladima, lokalne politike za mlade, razvoj potencijala mladih i zapošljavanje mladih. Svaka kategorija nosi isti broj bodova, a što je veći broj osvojenih bodova, grad je uspješniji. 

BHYC se odlučio za ovakav koncept koji ima evaluaciju i takmičenje kao motive za učešće i napredak.Vizija projekta jeste osnažiti i inspirisati mlade ljude stvaranjem mogućnosti za lični rast, kulturnu razmjenu i razvoj zajednica širom BiH, a za to je još uvijek potrebna podrška vladinih institucija i organizacija međunarodne zajednice projektu kao ovom.

“Kroz projekat Prijestolnica mladih Bosne i Hercegovine  namjera  nam je da  politike prema mladima stavimo u fokus lokalnih zajednica, odnosno gradova u Bosni i Hercegovini. Dodijeliti titulu gradu koji je prepoznat kao prijestolnica mladih znači nagraditi primjere dobre prakse i onoga čemu trebamo težiti. Odlazak mladih iz naše zemlje je goruće pitanje dugi niz godina, ali usmjerenost donosioca odluka ka njegovom rješavanju još uvijek nije na odgovarajućem nivou.

Projekat Prijestolnica mladih Bosne i Hercegovine doprinio bi kako kvalitetnijem okruženju za mlade u njihovim lokalnim sredinama, tako i transparentnijem, efikasnijem i kvalitetnijem radu gradova za bolju budućnost mladih”, rekao je Dženan Sejdinović jedan od autora projekta. Mladi volonteri nadaju se da će vlasti prepoznati ovu ideju i uvesti praksu biranja grada prijestolnice mladih, čime bi se lokalne zajednice više angažovale u odnosu prema mladima. 

Povezani članci