Društvo

MANIPULACIJA BORAČKIH ORGANIZACIJA: Poziv da se glasa samo za jednu stranku

Ovim našim dopisom želimo Vas prevashodno pozvati da iziđete na izbore 02.10.2022 godine i tako ispunite svoju građansku dužnost, navodi se u saopštenju koordinacije boračkih udruženja u SBK. Isto tako želimo mnogo sreće na izborima svim časnim i čestitim članovima boračkih kategorija, iz bilo koje političke partije, koji su  kandidati na bilo kom nivou zakonodavne ili izvršne vlasti za predstojeće opće izbore.Ipak za predstavnike boračkih organizacija jedna stranka je iznad drugih.

Kako ovo  saopćenje pišemo na zahtijev najvećeg broja članova naših organizacija, koji su u velikoj većini i do sada znali prepoznati pravu stranu, kao i politički subjekat koji ih je vodio kako u ratu,tako i u miru, ovim dopisom se  obraćamo našem članstvu, te ih pozivama da i ovaj put imaju na umu koja je to jedina državotvorna stranka, koja je bila uz boračku populaciju  i kad je bilo najteže. Da su ostali privrženi ovoj kategoriji, ponajbolje govore i kandidati SDA, koji su se kandidovali za sve nivoe vlasti. Za razliku od nekih stranaka,na njihovim listama je nekako najveći broj boračkih kategorija ili njihove djece, dok su nosioci lista kako na državnom,tako i federalnom i kantonalnom nivou uistinu pravi kandidati.

Niti na jednoj listi, neke druge političke opcije ne nalaze se dojučerašnji komandanti ARBiH ili doktori, koji su dali svoj veliki doprinos u zbrinjavanju ranjenika u periodu agresije na našu zemlju. Imena generala Refika Lende, kandidata za Skupštinu Bosne i Hercegovine, Melike dr.Mahmutbegović – nosioca liste SDA za Parlament Federacije ispred SBK ili aktuelnog premijera i bivšeg komandanta jednog od bataljona 312. brdske brigade ARBiH – Tahira Lende, nosioca liste za Skupštinu SBK, nikome nisu nepoznata.

Za razliku od nekih političkih stranaka, pa i onih, koje su u ne tako davnoj prošlosti vodile otvoreni rat sa pojedinim boračkim organizacijama, ovi ljudi su uvijek bili i ostali uz boračke populacije i činili sve da isti na sistemski i zakonski način rješavaju svoju problematiku.

Ne želeći umanjiti bilo čije zasluge, moramo istaći da je SDA bila ta koja je pokrenula aktivnosti na donošenju Zakona o dopunskim pravima boraca našeg kantona, kao i Zakona o egzistencijalnoj naknadi, kojim su dobrom broju demobilisanih boraca, kao i RVI omogućena određena i redovna mjesečna primanja, ali i rješavanje drugih egzistencijalnih pitanja. Nama gore navedena imena ulijevaju povjerenje, te stoga pozivamo naše članstvo, da bez ikakve dileme svoj glas daju ljudima koji se trude da unaprijede status i položaj boračkih kategorija na našem kantonu! – navodi se u saopćenju kojeg potpisuju predsjednici OPŠ i PB – SBK, Saveza RVI SBK, ODB – SBK i NNRP „Zlatni ljiljan” SBK.

Povezani članci