Društvo

KONAČNO: Nastavljaju se radovi na Koridoru 5C, milionski iznos granta

Na prijedlog Federalnog ministarstva financija, Vlada Federacije BiH utvrdila je Odluku o davanju suglasnosti za prihvaćanje granta Europske banke za obnovu i razvoj (Investicijski grant iz Programa Europski zajednički fond za Zapadni Balkan) za projekt Koridor Vc, obilaznica Doboj, poddionica Putnikovo Brdo - Medakovo.

Grant iznosi 12.000.000 eura, a sredstva su namijenjena za financiranje građevinskih radova, i to za šest mostova, zatim klasični tunel, tri potputnjaka, jedan natputnjak, dvije petlje, čeono naplatno mjesto, bočno naplatno mjesto, te za centar za održavanje i kontrolu prometa (COKP).

Dio ovog projekta je i regulacija rijeka Usore i Tešanjke u dužini potrebnoj za izvođenje ove dionice i izmještanje postojeće magistralne ceste M4, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

U Informaciji na osnovu koje je Vlada donijela ovu odluku, navodi se da je ukupna dužina trase Putnikovo brdo - Medakovo oko 8,5 kilometara. Obrazloženo je da će se realizacijom ovog projekta značajno smanjiti vrijeme putovanja i transportni troškovi, te ostvariti direktna veza s autocestom na Koridoru Vc, odnosno prometni kontinuitet između magistralne ceste M17 i M6 na autoputu kroz RS, što će u konačnici doprinijeti stvaranju jedinstvenog prometnog sistema u BiH. Odlukom je dana i suglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i FBiH, te Podugovora o grantu između Federacije i JP Autoceste FBiH.

Vlada FBiH je danas utvrdila i Prijedlog odluke za davanje suglasnosti o prihvaćanju dodatnog zaduženja po sporazumu o zajmu između BiH i OPEC Fonda za međunarodni razvoj, a za realizaciju projekta na Koridoru Vc, dionica Nemila - Donja Gračanica (Zenica Sjever), poddionica Vranduk - Ponirak, te je uputila Parlamentu FBiH na usvajanje.

Riječ je o iznosu do 25.000.000 eura za financiranje tri komponente izgradnje ove poddionice. To su građevinski radovi na izgradnji dionice ceste Nemila - Donja Gračanica, ukupne dužine 17,6 kilometara, te projektirane brzine 120 km/h, zatim financiranje preostalog iznosa radova i dodatnih troškova vezanih uz dodatna geotehnička istraživanja i geotehničke radove, kao i izgradnja petlje „Zenica sjever“ s naplatnim kućicama. Premještanje lokalnih cesta uključeno je u ovu aktivnost.

Druga komponenta je kupovina zemljišta, odnosno financiranje nabavke potrebne zemlje, uključujući adekvatnu kompenzaciju i pomoć obuhvaćenim vlasnicima zemljišta, u skladu sa zakonima o eksproprijaciji, a treća su konzultantske usluge koje se sastoje od izvedbenog projekta i nadzora.

Kako je istaknuto, posebni cilj je unapređenje učinkovitosti cestovne infrastrukture, a naročito će se ovim projektom povezati sjever zemlje s njenim jugom, što će dovesti do skraćivanja vremena putovanja i smanjenja troškova, broja prometnih nesreća, više prilika za zapošljavanje, poboljšanog ekonomskog i rodnog razvoja, povećanja broja trgovinskih i turističkih aktivnosti, te smanjiti buka i emisije, od čega će koristi imati oko 150.000 ljudi u projektnom području.

Prijedlogom odluke predviđeno je i davanje suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i FBiH, te Podugovora o zajmu između FBiH i Autocesta FBiH. Sredstva će se na kreditnom osnovu prenijeti na JP Autoceste Federacije BiH d.o.o Mostar, kao krajnjeg korisnika i dužnika po zajmu.

U oba projekta izgradnje poddionica Putnikovo brdo – Medakovo i Vranduk – Ponirak, precizira se da će za realizaciju i izvještavanje biti zadužena federalna ministarstva financija, te prometa i komunikacija, kao i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, svako u okviru svoje nadležnosti.

Povezani članci