Pozitiva

VAŽNE VIJESTI ZA PENZIONERE: Evo kad počinje vanredno usklađivanje mirovina

Vlada Federacije BiH donijela je danas na sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike,

Odluku kojom će, u skladu sa članom 80. Zakona o penzijskom i invalidsko osiguranju FBiH, vanredno usklađivanje penzija u procentu od 3,9 biti izvršeno sa penzijama za maj 2023. godine.

Za realizaciju te odluke zadužuje se Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje. Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi ranija odluka Vlade FBiH od 27.4.2023. godine o vanrednom usklađivanju penzija, kojom je ovo povećanje trebalo početi sa isplatom julske penzije.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u Službenim novinama Federacije BiH.

Povezani članci