Pozitiva

OD SARAJEVA DO GORAŽDA ZA 45 MINUTA: Pogledajte kako napreduju radovi na tunelu koji će promijeniti sve

U saradnji sa predstavnicima JP Autoceste FBiH, izvođačem radova EuroAsfalt d.o.o Sarajevo i premijerom BPK Goražde Edin Ćulov, organizovan je obilazak sjevernog gradilišta tunela Hranjen.

Na ovom gradilištu se izvode radovi na reprofilaciji glavne tunelske cijevi, izradi hidroizolacije i sekundarne obloge tunela te odvodnji podzemnog toka rijeke Čemernice.Obilasku su prisustvovali ministri Kantonalne vlade BPK, privrednici sarajevskog i goraždanskog kantona, predstavnici bivše kantonalne Vlade, vojni veterani i predstavnici gradske uprave Grada Goražda.

Može biti slika sljedećeg: 10 ljudi

Može biti slika sljedećeg: 3 ljudi

Opis fotografije nije dostupan.

Može biti slika sljedećeg: 6 ljudi

Može biti slika sljedećeg: 9 ljudi

Može biti slika sljedećeg: 6 ljudi

 

Zaključno sa majem 2023. godine probijeno je ukupno 2.600 metara glavne i servisne tunelske cijevi što iznosi 47 posto od ukupne dužine tunela, a uporedo se izvodi i sekundarna (finalna) obloga tunel.