Pozitiva

MALA BOLNICA VELIKIH USPJEHA: Prvi u BiH izveli operaciju krajnika bez krvi

U bolnici „Dr. fra Mato Nikolić“ je tim na čelu s dr. Mladen Čuturićem uradio koblacijsku tonzilektomiju, čime se potvrdila liderska pozicija ove ustanove  u otorinolaringologiji i hirurgiji glave vrata u našoj državi, a dr. Mladen Čuturić potvrdio status jednog od vodećih stručnjaka iz navedene medicinske grane. 

Koblacijska tonzilektomija je kirurški zahvat u otorinolaringologiji koji je prvi put urađen u BiH.

„Riječ je o operaciji uklanjanja krajnika primjenom najsuvremenije metode. Ovim postavljamo nove standarde, ne samo za bolnicu u Novoj Biloj, već i za cijelu BiH.“ izjavio je dr. Čuturić.

Operativni zahvat je izveden zahvaljujući koblatoru, a koji je nabavljen uz podršku Ambasade Poljske u BiH. Ovaj aparat se koristi u otorinolaringologiji, najčešće kod operacija tonzila, koje su najizvođenija operacija, a pri čemu se znaju pojaviti komplikacije, a zahvaljujući koblatoru omogućava se operativni zahvat s minimum krvi. Koblator omogućava brži oporavak pacijenta, bolje dugoročne ishode za pacijente i siguran je za upotrebu na svim tipovima mekog tkiva.

Dr. Čuturić, osim što radi kao specijalista otorinolaringologije i hirurgije glave i vrata, već nekoliko godina je i direktor bolnice u Novoj Biloj.

„U budućnosti ćemo sasvim sigurno dodatno napredovati u području hirurških grana, uključujući i otorinolaringologiju i khrurgiju glave vrata. Prije svega, očekujemo kadrovsko jačanje u vidu povratka mladih liječnika sa specijalizacije.

Također, u tioku je nabava nove opreme za operacijsku dvoranu i rekonstrukcija jedne operacijske dvorane, čime se stvaraju odlične pretpostavke za povećan broj operacija i uvođenje novih zahvata koje će uvelike unaprijediti uslugu koju nudimo pacijentima“, izjavio je dr. Čuturić.