Politika

STRANAČKO ZAPOŠLJAVANJE: Pošta kao regrutacijski centar

U preduzeću "Hrvatske pošte" d.o.o . Mostar koje u u većinskom državnom vlasništvu na kraju prošle godine bila su sistematizovana 182 radna mjesta, ali Pravilnikom uopće nije precizirano koliko je potrebno izvršilaca za ta mjesta, što otvara prostor netransparentnom i prekobrojnom zapošljavanju.

Tako su revizori Ureda za reviziju institucija FBiH utvrdili da je ovaj poštanski operater u ovu godinu ušao sa 710 zaposlenih, iako ne postoje dokumenti o tome za kakve su poslove tačno zaduženi.

 Ovaj nedostatak jedan je od razloga zbog kojih je ovo preduzeće dobilo mišljenje s rezervom, a sudeći prema dosadašnjoj praksi, vjerovatno niko neće odgovarati ni za ovaj niti za druge propuste i nezakonitosti koje su utvrdili revozori u izvještaju o finansijskoj reviziji o poslovanju „Hrvatskih pošta“ u prošloj godini.

A, da nalazi iz izvještaja ne bi smjeli ostati mrtvo slovo na papiru govori i podatak iz izvještaja da je samo u prošloj godini zaposlena najmanje 64 osoba bez konkursa i nezakonito.

"Prijem u radni odnos za najmanje 64 novozaposlena nije izvršen u skladu sa Zakonom o radu, član 20. a), koji nalaže obavezno provođenje procedure javnog oglašavanja, već su primjenjivana izuzeća shodno Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH. Na ovaj način nije ispoštovana transparentnost kod zapošljavanja. Također, nije donesen interni akt kojim je razrađena procedura na osnovu primjene izuzeća po članu 5. Uredbe u smislu kako se utvrdi za koje se poslove može pojaviti nepredviđena potreba za prijem, te način odabira zaposlenika za konkretno radno mjesto, a sve u cilju minimalne potrebe primjene ovog izuzeća, te kako bi se ispoštovala transparentnost kod zapošljavanja“, stoji u revizorskom izvještaju.

Jasno je da je u ovom slučaju riječ o klasičnom "uhljebljivanju" stranačkih, u ovom slučaju uglavnom HDZ-ovih kadrova, jer je i ovo javno preduzeće jedno od onih koje spada u "stranački plijen" i rukovodioci su mahom puleni HDZ-a BiH koji kako se vidi po načinu i broju zapošljavanja faktički izmišljaju radna mjesta za podobne.

"S obzirom na to da nije utvrđen ukupan broj zaposlenika, ne može se utvrditi stvarno potreban broj izvršilaca, niti adekvatno planirati prijem zaposlenika", naveli su između ostalog revizori o ovom fenomenu u "Hrvatskim poštama" d.o.o. Mostar.

Inače na plate i druga lična primanja zaposlenih u prošloj godini je potrošeno 20,4 miliona KM. Direktor i ostali članovi upravljačkih i nadzornih struktura imaju primanja koja premašuju šest , odnosno pet hiljada KM, a uposleni dobijaju tokom godine i naknade za vjerske praznike u iznosu od 200 KM, koliko dobiju i za Svjetski dan pošta.

Zanimljivo je i otkriće revizora da ovaj javni poštanski operater uopće ne raspolaže dokumentacijom o vlasništvu za veći broj nekretnina koje se vode kao osnovna sredstva u knjigovodstvenim evidencijama .