Politika

PUNE RUKE TUŽILACA: Lažne diplome, neodgovorni direktori, sve u jednom sektoru u KS

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo obratilo se Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS s molbom da se ovom ministarstvu dostavi informacija o utvrđenim nepravilnostima i koruptivnim rizicima u resoru ovog ministarstva, na šta je Ured 07.09.2023. godine odgovorio dostavljanjem ove informacije.

Nakon pregleda dokumenta koji je napisan na 40 stranica, ovo ministarstvo je frapirano i zatečeno sadržajem dostavljene informacije i svim podacima koje je Ured transparentno dostavio, za šta im se ovom prilikom zahvaljujem.

Informacija je rađena za period 2020-2023. godina sa svim utvrđenim nepravilnostima i stanjem predmeta po kantonalnim javnim preduzećima, i jednim dijelom ne uključuje predmete koji su započeti u mandatu aktuelnog ministra ili po prijavama ostalih lica za šta traju provjere.

Informacija se dostavlja javnosti kako bi javnost transparentno saznala šta se dešava po pitanju poslovanja kantonalnih javnih komunalnih preduzeća, i ponavljamo da smo frapirani sadržajem iste.

Izdvojit ćemo dio uočenih nepravilnosti i predmeta koji su trenutno u radu tužilaštava, policije, agencija, inspekcije...

1.KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo

- Prijava o navodnim nepravilnostima počinjenim prilikom trošenja novčanih sredstava Preduzeća od strane direktora - tužilaštvo KS - predmet u radu;

- Prijava o navodnom kršenju zakona o javnim nabavkama i to sklapanjem direktnih sporazuma za nabavku iste robe - goriva - Agencija za javne nabavke BiH - predmet u toku;

- Prijava o navodnim nepravilnostima u vezi s nelegalnim priključcima na vodovodnu mrežu - Uprava policije - predmet u toku.

2. KJKP Tržnice-pijace d.o.o. Sarajevo

- U postupku revizije diploma utvrđeno je da diploma jednog zaposlenika nije vjerodostojna - podignuta optužnica;

- Nepravilnosti u vezi sa zapošljavanjem jednog lica trgovinom utjecajem - Uprava policije - predmet u toku;

- Nepravilnosti u vezi s prometom-prodajom nekretnina koje je niz godina koristilo Preduzeće - Uprava policije, MUP KS - predmet u toku.

3.KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.

- Nepravilnosti u vezi s provođenjem postupka javne nabavke tehničko-fizičke zaštite ljudi i imovine - Tužilaštvo KS - predmet u toku.

4.KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo

- Prijava nepravilnosti jednog radnika na određeno radno vrijeme i angažovanje po ugovoru o djelu za 2 lica - KUIP, MUP KS, Tužilaštvo KS - predmet u toku;

- Prijava na nepravilnosti u radnu Nadzornog odbora, a u vezi s ostavkom direktora i imenovanjem v.d. direktora - Tužilaštvo KS - predmet u toku.

5.KJKP Rad d.o.o. Sarajevo

- U posljednjoj reviziji diploma utvrđeno je da diploma zaposlenika nije vjerodostojna - Tužilaštvo KS - podignuta optužnica;

- Prijava o navodnim nepravilnostima u vezi s provođenjem javnih nabavki - Agencija za javne nabavke BiH;

- Prijava o navodnim nepravilnostima u vezi s imenovanjima v.d. izvršnog direktora - resorno ministarstvo Skupština KS.

6.KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo

- Prilikom revizije diploma podignute optužnice u Tužilaštvu Kantona Sarajevo;

- Prilikom revizije diploma utvrđeno da 4 diplome zaposlenika nisu vjerodostojne - Tužilaštvo KS predmet u toku.

7.KJKP Park d.o.o.

- Prijava nepravilnosti o radu direktora - Tužilaštvo KS - predmet u toku;

- Prijava o navodnim nepravilnostima prilikom imenovanja izvršnog direktora - resorno ministarstvo i Skupština KS;

- Prijava nepravilnosti u zapošljavanju, trošenje budžetskih sredstava, nepravilnosti u postupku javnih nabavki - Tužilaštvo KS - predmet u toku;

- Prijava nepravilnosti u radu direktora, a u vezi s postavljanjem na neke pozicije osoba koje ne ispunjavaju uslove za ta radna mjesta. Uprava policije, Tužilaštvo KS - premet u toku.

  1. BAGS Energotehnika d.d.

- Prijava nepravilnosti u vezi s proizvodnjom i isporukom toplotne energije u KS - MUP KS -KUIP - predmet u toku;

  1. Kantonalni stambeni fond Sarajevo

- Prijava o navodnim nepravilnostima prilikom imenovanja v.d. direktora - Vlada KS;

- Prijava o navodnim nepravilnostima prilikom izrade izvještaja o poslovanju za 2020. godinu - resorno ministarstvo i Vlada KS - predmet u toku;

- prijava o navodnim nepravilnostima u vezi s finansijskim poslovanjem u kontekstu trošenja novca sa pozicije - neraspoređena dobit - Budžetska inspekcija - predmet u toku.

Istovremeno, kad su u pitanju javne nabavke:

1.KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo:

- nabavka goriva;

- nabavka usluga revizije finansijskog izvještaja;

- rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Kranjčevićeva II.

2.KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo

- nabavka usluga protivpožarne i protiveksplozivne zaštite gasnog sistema.

3.KJKP Rad d.o.o. Sarajevo

- nabavka građevinske konstrukcije i saobraćajnih znakova;

- nabavka autosmećara;

- nabavka rezervnih dijelova za vozila.

4.KJKP Park d.o.o

- nabavka usluga osiguranja;

- nabavka advokatskih usluga.

5.Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša     KS

- rekonstrukcija kotlovnice i instalacija toplotne pumpe voda-voda i kotlova na gas

- izgradnja javne rasvjete u KS.

Povezani članci