Politika

IGRE NA BALKANU: OPEN Balkan nije zamjena Berlinskom procesu,

Projekat Otvoreni Balkan bi negativno konkurisao Berlinskom procesu i vodio regionalnu integraciju u fragmentisanom pravcu, saopštila je 17. juna Strateška grupa Zapadnog Balkana 6 (ZB6). Ova organizacija za demokratiju i ljudska prava sa sjedištem u Sarajevu, navodi da se Otvoreni Balkan i Berlinski proces bave istim stvarima - slobodom kretanja ljudi, usluga, robe i kapitala.

Dodaje se da, iako im se fokusi preklapaju, Berlinski proces ima jasan skup standarda predviđenih pravnim tekovinama Evropske unije.

"Open Balkan nije vezan ni za jedan standard EU, a regionalni lideri ga mogu usmjeriti na staze koje se ne mogu kontrolisati iz perspektive politike proširenja EU, niti su posvećene vladavini prava", dodaje se u saopštenju te organizacije.

Dalje se navodi da inicijatori Otvorenog Balkana izbjegavaju da objasne kako će taj projekat biti pomiren sa Berlinskim procesom i politikom proširenja.

Takođe, podvlači se, da se ne objašnjava ni njegova dalja povezanost sa zajedničkim regionalnim tržištem i koliko bi bilo izvodljivo stvoriti dva okvira koji namjeravaju da regulišu ista pitanja.

Napominje se da Bosna i Hercegovina, Kosovo i Crna Gora, koje nisu u tom projektu, postavljaju mnoga pitanja o inkluzivnoj prirodi Otvorenog Balkana.

"Postoji zabrinutost da projekat Otvoreni Balkan stvara jaz između transatlantskih partnera. Mnoge evropske prijestonice nisu ubjeđene u ovaj projekat, jer već duže vrijeme ne uspijeva obezbjedi primjenu principa inkluzivnosti i usaglašavanja sa pravnim tekovinama", dodaje ZB6.

Ova organizacija dodaje da se Srbija, kao jedan od inicijatora i zagovornika Open Balkana, suočava sa najavama za usporavanje pristupnih pregovora, jer ostaje uporna u izbjegavanju potpunog usklađivanja sa sankcijama EU Rusiji zbog agresije na Ukrajinu.

Povezani članci