Društvo

RADUJTE SE NARODI: Isplata naknada po osnovu zaštite porodice s djecom

Iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo najavljen je za danas početak isplate naknada po osnovu zaštite porodice s djecom za maj 2024. godine. Korisnici tog prava svoje naknade mogu preuzeti u bankama, u kojima imaju otvorene tekuće račune. 

- Ta sredstva su izdvojena za 13.077 korisnika prava na dječji dodatak, naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu, dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta ženi-majci u radnom odnosu, novčanu pomoć nakon porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu, novčanu pomoć nezaposlenoj porodilji (FBiH), dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta nezaposlenoj porodilji (KS), jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, te dodatnu pomoć na ime prehrane djeteta do šest mjeseci. Za tu namjenu Ministarstvo je izdvojilo 7.070.881,50 KM