Društvo

SLAVLJE U HERCEGOVINI: Iz Sarajeva zeleno svjetlo za Mamićev milijunski projekt

Vlada FBiH je jučer je, a na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije usvojila informacije o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju deset fotonaponskih elektrana “Plavo sunce” investitora Plavo sunce d.o.o. Čitluk.

Istovremeno je data i prethodna saglasnost resornom ministarstvu u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju deset fotonaponskih elektrana investitora “Plavo sunce”, instalisane nazivne snage po 4 MW, odobrene snage priključenja po 4 MW, planirane godišnje proizvodnje električne energije od po 6,35 GWh.

Pomenute fotoelektrane se planiraju graditi na lokalitetu katastarske općine Polog, Grad Mostar.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industije je zaduženo da pristupi aktivnostima, propisanim Uredbom o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanja energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja, na izdavanju Energetske dozvole.

Inače, Vlada HNK i kompanija Plavo Sunce Čitluk sklopili su u aprilu ugovor o koncesiji za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije izgradnjom 10 solarnih elektrana. Svaka fotonaponska elektrana imat će 4 MW i gradit će se u Pologu kod Mostara.

Firma Plavo sunce je obvezna obavljati koncesijsku djelatnost na način i pod uslovima propisanim svim zakonskim propisima koji reguliraju oblast električne energije i izgradnje elektroenergetskih postrojenja ove vrste i koji reguliraju pitanja gradnje, zaštite okoliša, vodoprivrede i zaštite na radu.

Iza kompanije Plavo sunce, istina neslužbeno, stoji pravomoćno osuđeni bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić. a kao najveći pojedinačni vlasnik navedena je njegova kćerka Iva Mamić.

Povezani članci