Društvo

PITANJE IDENTITETA KAO IZVOR SUKOBA: Bosanci opasnost za bogatu vlast u BiH

Proteklog vikenda održana je međunarodna naučna konferencija u organizaciji Bosanske akademije nauka i umjetnosti Kulin ban pod naslovom: Narod, nacija i religija u savremenom svijetu i Bosni i Hercegovini.

Na ovom jednodnevnom događaju održana su tri panela sa bogatom i produktivnom diskusijom. Prvi panel pod nazivom Poimanje naroda i nacije u savremenom gledanju otvorio je akademik Nenad Čanak.

On je kazao da je suština nemogućnosti trajnog rješavanja balkanskih konfrontacija (osim u stranom faktoru) u permanentnoj manipulaciji dijelovima identiteta pojedinih nacionalnih grupacija u cilju održavanja stalne tenzije u društvu. Ta tenzija je instrument prikrivanja savremenih društvenih tokova koji se uglavnom svode na osećaj ukupne identitetske (i fizičke) ugroženosti i održavanje u politički i materijalno privilegovanoj poziciji onih koji i izazivaju navedene tenzije.

Kombinacija potenciranja parakulturnog miljea koji obeshrabruje analitičko razmišljanje i nacionalni identitet sabija u njegov hipertrofisani marginalijum i multimedijsku namjensku proizvodnju mediokritetske pseudoelite čija je isključiva svrha apologetika režimski dominantne političke poruke, dovodi do nemogućnosti masovnog iskoraka u objektivnije sagledavanje aktuelne stvarnosti.

Drugi panel pod naslovom Utjecaj religije i duhovnosti na razumijevanje koncepta etničkih i nacionalnih sukoba bio je posvećen religiji kao ključnom faktoru u generiranju etničkih sukoba i različitim poimanjima uticaja religije na kreiranje etničkih identiteta. Posljednji, treći panel bavio se primjerima iz prakse u kojem su date analize ustava Bosne i Hercegovine i zemalja regije Zapadnog Balkana sa posebnim osvrtom na perspektive evropskih integracija u toj regiji.

Na konferenciji su učestvovali brojni akademici, stručnjaci, profesori i mladi istraživači. Na samom početku učesnicima kao i prisutnim gostima obratili su se Predsjednik Akademije akademik Suad Kurtćehajić, generalni sekretar akademik Nedžad Korajlić te predstavnici Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo kao i predstavnici BH Pošta koji su finansijski pomogli održavanje ove konferencije. Moderator je bila sekretar Akademije MA Berina Beširović.

Prema uvodnim riječima akademika Suada Kurtćehajića konferencija bi trebala dati odgovore na identitetska pitanja u Bosni i Hercegovini, polazeći od vladajućih teorija i praksi u svijetu kao i u našem susjedstvu kad su u pitanju etnički i nacionalni identiteti. Kurtćehajić je pozdravljajući učesnike kao i goste istakao da se u Bosni i Hercegovini prelamaju različite koncepcije gledanja na narod i naciju od onih da već imamo dovršen proces etnonacijskog određenja sa tri imenovana identiteta Bošnjaci, Srbi i Hrvati, do koncepta da narod i nacija ne mogu biti iste kategorije, te da Bosna i Hercegovina prijemom u Ujedinjene nacije ima samo jednu bosanskohercegovačku, kolokvijalno bosansku naciju, a da su svi ostali identiteti u Bosni i Hercegovini etnički.

Važno je napomenuti da su na konferenciji učestvovali historičari, politolozi, pravnici i istraživači iz različitih branši i sa različitim gledanjima na koncepte i razumijevanje naroda, nacije i suvereniteta te je to ujedno učinilo kompletnu diskusiju i bogatijom za različite pristupe. Zajednički zaključak konferencije bazirao se na činjenici da je ova tema izrazito značajna za razumijevanje identiteta na Balkanu i gosti su istaknuli potrebu za sličnim događajima i u budućnosti.

Povezani članci